החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות – נתונים מהסקר החברתי 2016

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. בהודעה זו מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2016.

לפי הסקר החברתי 2016 ,ל-14% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה (כ-751 אלף איש), ללא פערים בין נשים גברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-28% בגילי 65-74
(29% מהנשים ו-27% מהגברים) ול-51% בגיל 75 ומעלה (55% מהנשים ו-47% מהגברים).

אנשים עם מוגבלות חמורה משתמשים במחשב ובאינטרנט פחות משאר האוכלוסייה. 55% מבני 20-64 עם מוגבלות משתמשים במחשב, לעומת 79% מהאנשים ללא מוגבלות חמורה. 70% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט, לעומת 87% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

66% מקרב אנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, לעומת 82%בקרב השאר.63% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום, לעומת 82% בקרב השאר.

בקרב בני 20-64 , 28% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-24% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים, לעומת 55% ו-36% בהתאמה בקרב אנשים ללא מוגבלות.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: