החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פערים בשימוש באינטרנט במגזרים הערבי והיהודי – איגוד האינטרנט 2016

שיעור החדירה של האינטרנט בישראל ב- 2016 גבוה בקרב שני המגזרים, באוכלוסיה היהודית 89% מהישראלים גולשים באינטרנט ובאוכלוסיה הערבית 78%. שיעור החדירה של הטלפון החכם בשני המגזרים זהה ועומד על 82%. עם זאת קיימים פערים בהרגלי השימוש של כל מגזר באינטרנט. פערים אלו, המתוארים במחקר הנוכחי, הם פערים שחשוב לזהות משום שהם יכולים להשפיע על איכות  החיים בכל מגזר.

הסקר גם ממפה את הרגלי השימוש באינטרנט על פי מגדר, גיל, השכלה, לאום ומידת דתיות (דרוזי, מוסלמי, ערבי, ודתי, חילוני, מסורתי) ואיזורים גאוגרפיים.

הסקר נערך על ידי מכון המחקר סטאטנט בקרב 1,213 משיבים (600 מהאוכלוסיה הערבית ו-613 מהאוכלוסיה היהודית) שגובשו לכדי מדגם מייצג של האוכלוסיה בישראל. טעות הדגימה: 4 אחוזים.

עו"ד יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי: "הסקר שלנו עוזר למפות ולהבין אילו אוכלוסיות בחברה הישראלית יש לחזק בהיבט האינטרנטי ובאילו תחומים. האיגוד פועל מזה תקופה ארוכה לצמצום הפער הדיגיטלי בין הקבוצות השונות באוכלוסייה ואנו קוראים גם לגורמים הנוספים בתחום לעשות שימוש במידע זה לצורך עיצוב המדיניות שלהם".

מתוך הממצאים:

  • 75% מהאוכלוסיה היהודית גולשים באינטרנט ממחשב נייח או נייד (Desktop), לעומת רק 50% באוכלוסיה הערבית. 28% מהאוכלוסיה הערבית משתמשים רק בנייד לגלישה.
  • 74% מהאזרחים הערבים לא מבצעים תשלומים או מקצרים תורים בעזרת האינטרנט, לעומת רק 32% מהאוכלוסיה היהודית שלא עושים זאת.
  • רק 16% מהאזרחים הערבים ממלאים טפסים ומבצעים פעולות באתרי אינטרנט לעומת 60% מהאזרחים היהודים.
  • רק  50% מהאזרחים הערבים משתמשים בדואר אלקטרוני לעומת 82% באוכלוסיה היהודית.
  • 29% בקרב האוכלוסיה הערבית קונים באינטרנט לעומת 61% בקרב יהודים ואחרים.
  • השימוש ברשתות החברתיות גבוה יותר בקרב האוכלוסיה הערבית: 62% מהמגזר הערבי משתמשים ברשתות חברתיות, לעומת 60% במגזר היהודי. אך בעוד במגזר היהודי רק 28% מהמשתמשים מבקרים ברשתות החברתיות כמה פעמים ביום, במגזר הערבי 73% מעידים כי הם עושים זאת.

לחץ כדי לחזור לעמוד הראשי של סקרי איגוד האינטרנט

 

לטבלאות לסקר האוכלוסייה הכללית
לסקר לאוכלוסייה היהודית
לסקר לאוכלוסייה הערבית
לתוצאות הסקר בקרב האוכלוסייה הערבית
לתוצאות בקרב האוכלוסייה הערבית לפי חלוקה גיאוגרפית
לתוצאות בקרב האוכלוסייה הערבית לפי חלוקת גיל