חזרה לעמוד הקודם

רישום שמות מתחם (דומיינים) בזירה הגלובלית

ביוני 2022 פרסמה 'Verisign', חברה גלובלית לרישום שמות מתחם (דומיינים), דו"ח המתבסס על מידע של החברה, וכן מידע שפרסמה חברת 'ZookNIC'. הדו"ח מכיל סקירה סטטיסטית אודות תעשיית הדומיינים העולמית. להלן ממצאים עיקריים מתוך הדו"ח.

סטטיסטיקות כלליות

 • ברבעון הראשון של 2022 נראו 350.5 מיליון רישומי שמות מתחם בכל ה-TLDs (Top Level Domains), עלייה של 8.8 מיליון רישומים (2.6% מסך הרישומים) לעומת הרבעון האחרון של שנת 2021.
 • רישומי שמות המתחם גדלו ב-13.2 מיליון (3.9%) בין שנת 2021 לשנת 2022.
 • לסיומות האינטרנט '.com' ו-'.net' היו ביחד 174.7 מיליון רישומי שמות מתחם בסוף הרבעון הראשון של 2022, עלייה של 1.2 מיליון רישומי שמות מתחם (0.7%) בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2021.
  נוסף על כך, הייתה לשתי הסיומות ביחד עלייה משולבת של 6.7 מיליון רישומי שמות מתחם (4.0%), בין שנת 2021 לשנת 2022.
 • נכון לסוף מרץ 2022, בסיס שמות המתחם '.com' הכיל 161.3 מיליון רישומי שמות מתחם, ובסיס שמות המתחם '.net' הכיל 13.4 מיליון רישומי שמות מתחם.

שמות מתחם מדינתיים ccTLDs

 • סך רישומי ה-ccTLDs (Country Code Top-Level Domains ; שמות המתחם שמסתיימים בקוד מדינה כמו '.il') עמדו על 133.4 מיליון רישומים בסוף הרבעון הראשון של 2022, עלייה של 6.0 מיליון רישומי שמות מתחם (4.7%) בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2021.
  בין שנת 2021 לשנת 2022 עלו מס' רישומי ה- ccTLDs ב-3.1 מיליון ( 2.4%).

 

סיומות כלליות של שמות מתחם (Generic TLD)

 • סך רישומי ה-TLDs הגנריים (לדוגמה, סיומות אינטרנט כמו '.edu' או '.org') עמדו על 26.3 מיליון בסוף הרבעון הראשון של 2022, עלייה של 1.6 מיליון רישומי שמות מתחם (6.6%) בהשוואה לרבעון האחרון של שנת 2021, עלייה של 3.5 מיליון רישומים (15.3%) משנה לשנה.
 • רישומי ה-TLDs הגנריים מהווים 7.5% מכלל רישומי שמות המתחם.