חזרה לעמוד הקודם

נתונים אודות ממשל מקוון – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

באוקטובר 2021 פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'ממשל מקוון'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש באינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו. 

נתונים כלליים בנושא 'ממשל מקוון':

 • 47% ממשתמשי האינטרנט בישראל השתמשו באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי ממשלה. מהם 54% בגילאי 20-44, 32% בגילאי 65-74, 14% בגילאי 75 ומעלה.
 • 37% מעדיפים לנהל עם משרדי הממשלה תקשורת פנים אל פנים, 32% באינטרנט, 21% דרך טלפון ו-7% לא זקוקים לשירות.
 • עם העלייה בגיל ישנה ירידה בשיעור המעדיפים לתקשר באמצעות הרשת – 38% בגילאי 20-44 ו-16% בגילאי 65 ומעלה מעדיפים מענה אינטרנטי. במקביל, שיעור המעדיפים לנהל תקשורת פנים אל פנים עולה עם הגיל: 33% בגילאי 20-44 ו-43% בגילאי 65 ומעלה.
 • 67% מאלה שלא שולטים טוב בקריאה בעברית מעדיפים לנהל קשר עם משרדי הממשלה פנים אל פנים. 29% מאלו ששולטים בקריאה ברמה טובה מאוד מעדיפים אף הם תקשורת פנים אל פנים.
  יהודים, אקדמאים ומועסקים משתמשים באינטרנט יותר מאחרים לקבלת שירותי ממשל – 52% מהיהודים ו-22% מהערבים; 65% מהאקדמאים ו-38% מאלו שאינם אקדמאים; 56% מהמועסקים ו-28% מאלו שאינם מועסקים.
 • 54% מהמשתתפים בסקר מיומנים בשימוש בשירותי ממשל מקוונים (גברים ונשים בשיעור דומה); 57% מהיהודים ו-43% מהערבים; 65% בגילאי 20-44, 53% בגילאי 45-64, 29% בגילאי 65 ומעלה.
 • 66% מהיהודים החילונים ו-37% מהחרדים מיומנים בשימוש בשירותי ממשל מקוונים.
 • 64% מתושבי באר שבע, 61% מתושבי תל אביב-יפו ו-37% מתושבי בני ברק מיומנים בשימוש בשירותי ממשל מקוונים.

נתונים אודות אתרים ממשלתיים בעלי מס' כניסות גבוה:

 • 37% מהמשתתפים בסקר נכנסו לאתר המוסד לביטוח לאומי: 40% מהיהודים ו-23% מהערבים; 45% בגילאי 20-44, 34% בגילאי 54-64, 20% בגילאי 65 ומעלה; 42% מהמועסקים ו-27% מאלה שאינם מועסקים.
 • 14% מהמשתתפים נכנסו לאתר משרד האוצר. 19% מהמועסקים ו-6% מאלה שאינם מועסקים; 15% מהשכירים ו-37% מהעצמאים.
 • 13% מהמשתתפים נכנסו לאתר של רשות האוכלוסין וההגירה. 88% מהם דיווחו כי קיבלו מענה על צרכיהם.
 • 11% מהמשתתפים נכנסו לאתר משרד הבריאות: 13% בגילאי 20-44; 4% בגילאי 65 ומעלה.
 • 5% מהמשתתפים נכנסו לאתר משרד החינוך: ל-8% יש ילדים עד גיל 17 במשק הבית, ל-2% אין ילדים במשק הבית.
 • 93% מהנכנסים לאתר הכנסת דיווחו כי קיבלו מענה על צרכיהם.
 • 88% מהנכנסים לאתר משרד המשפטים דיווחו כי קיבלו מענה על צרכיהם.
 • 78% מהנכנסים לאתר המשטרה דיווחו כי קיבלו מענה על צרכיהם.

נתונים אודות סוגי שימוש בשירותי משרדי ממשלה באינטרנט:

 • 40% מהמשתתפים בסקר משתמשים בטפסים מקוונים, 33% משתמשים בשירותי תשלום מקוונים באתרי אינטרנט ממשלתיים.
 • 45% מהיהודים ו-21% מהערבים משתמשים בטפסים מקוונים. 37% מהיהודים ו-18% מהערבים משתמשים בשירותי תשלום מקוונים באתרים ממשלתיים.
 • עם העלייה בגיל יורד שיעור המשתמשים בשירותים מקוונים: 48% בני 20-44 ו-19% בני 65 ומעלה משתמשים בטפסים מקוונים; 38% בגילאי 20-44 ו-17% בגילאי 65 ומעלה משתמשים בשירותי תשלום מקוונים באתרים ממשלתיים.

נתונים אודות תחושת ביטחון באתרי אינטרנט ממשלתיים:

 • 49% מרגישים בנוח למסור מידע אישי דרך אתרי ממשלה – 52% מהגברים, 47% מהנשים ; 60% בגילאי 20-44, 45% בגילאי 45-64, 25% בגילאי 65 ומעלה.
 • 63% מתושבי תל אביב-יפו מרגישים בטוחים למסור מידע אישי באתרים ממשלתיים, 50% מתושבי באר שבע וראשון לציון ו-37% מתושבי ירושלים (46% מהיהודים בעיר).
 • 31% לא מרגישים בטוחים למסור מידע אישי (גברים ונשים בשיעור דומה; 29% בגילאי 20-44, 35% בגילאי 45-64 ו-32% בגילאי 65 ומעלה).

נתונים אודות הימנעות מכניסה לאתרים ממשלתיים:

 • ל-23% מאלה שלא נכנסו לאתרים ממשלתיים אין הכשרה מתאימה (33% מהערבים, 20% מהיהודים) או שאינם יודעים איך להיכנס אליהם. 65% ענו כי לא נדרשו לשימוש באתרים ולכן לא נכנסו אליהם (68% מהיהודים, 56% מהערבים).
 • 6% מהמשתתפים ענו כי השירותים אינם עונים על הצרכים שלהם (8% מהערבים, 5% מהיהודים) ול-4% אין גישה לאינטרנט.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: