החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דירוג האו"ם לממשל אלקטרוני (2012)

שער הדוחהדוח מכיל תיאור ודירוג של המדינות החברות באו"ם (190 מדינות בעלות נוכחות אינטרנטית) לפי רמת השירות המקוון אותו הן מספקות לאזרחים וההשתתפות של האזרחים בעזרת האינטרנט. המדדים השונים הם יחסיים וממקמים את המדינות ביחס למדינות אחרות.  להלן פירוט המדדים ומיקומה של ישראל בכל אחד –

  • מדד פיתוח הממשל האלקטרוני – המדד המרכזי של הדוח לוקח בחשבון לא רק את השירותים המקוונים שניתן על ידי הממשלה אלא גם את היכולת של האזרחים להשתמש בהם בפועל. המדד מתבסס על מדדי השירות המקוון של הממשלות, תשתית התקשורת וההון האנושי. במדד זה ישראל מדורגת במקום ה-16 עם ציון של 0.81.
  • מדד השירות המקוון – מדד המבוסס על סקר אתרי האינטרנט של הממשלות (משרדי החינוך, התעסוקה, שירותים סוציאליים, בריאות, כלכלה וסביבה), הפורטל הלאומי, פורטל שרותי הממשלה ופורטל שיתוף הציבור. הסקר כלל בדיקה של איכות התוכן, תכונות האתר ונגישותו. במדד זה ישראל מדורגת במקום ה-15 עם ציון של 0.849.
  • מדד תשתית התקשורת – מדד המבוסס על מספר משתמשי האינטרנט ל-100 תושבים, מספר קווי הטלפון ל-100 תושבים, מספר קווי הסלולר ל-100 תושבים, מספר מנויי האינטרנט ל-100 תושבים ומספר מנויי הפס רחב ל-100 תושבים. במדד זה ישראל מדורגת במקום ה-25 עם ציון של 0.686
  • מדד ההון האנושי  – מדד זה מורכב משני משתנים – ידיעת קרוא וכתוב של מבוגרים ומדד ההשכלה (GER). במדד זה ישראל מדורגת בקום ה-37 עם ציון של 0.897.
  • מעורבות דיגיטאלית של אזרחים – אף שמדד זה אינו נכלל בחישוב המדד המרכזי, הוא הוסף בכדי להצביע על תפקיד הולך וגובר של המדיום הדיגיטאלי. המדד מרחיב את ההגדרה של ממשל מקוון לקשר של הממשלה עם האזרחים ובוחן שיתוף מידע ציבורי דרך הרשת, תקשורת עם האזרחים על גבי האינטרנט ושיתוף הגולשים בדיון על מדיניות. במדד זה ישראל מדורגת במקום הרביעי עם ציון של 0.895.

בדו"ח ניתן למצוא פירוק של כל המדדים בנספח הטבלאות כמו גם תיאורים והערכות מילוליות של המדינות השונות. 

*תאריך הפרסום המדויק של הדוח אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: