החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

בריאות באינטרנט – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

בנובמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'שירותים ומידע בנושאי בריאות באינטרנט'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו.

להלן הנתונים והממצאים:

  • 58% השתמשו באינטרנט לצורך חיפוש מידע בנושאי בריאות, 55% מהגברים לעומת 61% מהנשים; 62% מהיהודים לעומת 36% מהערבים; 63% מהצעירים בני 20-44 ו-43% מבני 65 ומעלה; 76% מהאקדמאים ו-49% מאלה ללא תעודה אקדמית.
  • 11% העידו כי הם מתייעצים בקבוצות וברשתות חברתיות בנושאי בריאות, 8.7% מהגברים לעומת 14% מהנשים, ערבים ויהודים בשיעור דומה (11%). נראה כי צעירים מתייעצים בשיעורים גבוהים יותר ממבוגרים – 14% מבני 20-44, ו-6.5% מבני 65 ומעלה, וכי אקדמאים מתייעצים יותר מאלה ללא תעודה אקדמית (14% לעומת 9.7%).
  • 85% מהאוכלוסייה עושים שימוש בשירותים מקוונים של קופת החולים (זימון תורים, בקשת אישורים והתחייבויות). יהודים משתמשים בשירותים האלה יותר מערבים (62% לעומת 38%), ונשים משתמשות בשירותים אלה יותר מגברים (62% לעומת 54%).
  • 20% עושים שימוש בשירותי ייעוץ מקוונים של קופות החולים, כגון ייעוץ אינטרנטי עם רופא או אחות.
  • 85% מרוצים מהשירות המקוון שקיבלו מקופת החולים.
  • 18% מבני ה-20 ומעלה סבורים כי התייעצות אודות נושאים רפואיים ברשתות חברתיות (שלא עם רופא) אינה מסוכנת. 61% משתמשים באינטרנט וסבורים שהתייעצות כזו עלולה להיות מסוכנת.
  • 11% מבני 20 ומעלה השתמשו באתר משרד הבריאות לצורך קבלת מידע או שירות. מרבית הפונים לאתר (85%) קיבלו מענה לצורכיהם.