החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

השפעת תכנית התקשוב הלאומית על השינויים בעבודת המורים (2013)

המחקר, שנערך על ידי חוקרים ממשרד החינוך, ביקש לבחון את מידת השפעת תכנית התקשוב הלאומית על עבודת המורים בישראל. התכנית, "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21", החלה לפעול בישראל ב- 2010 וכללה בשנת 2013 1,244 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. מטרת התכנית הינה יישום הוראה- למידה דיגיטלית מתקדמת בבתי הספר לצד הקניית מיומנויות דיגיטאליות.

המחקר בחן בתי ספר יסודיים מכל הארץ בהם התבצעה הטמעה של התוכנית במשך השנתיים או שלוש השנים האחרונות. במסגרת המחקר נבחנה השפעת תכנית התקשוב הנדונה על השינויים בעבודת המורים ובמאפייני ההוראה-למידה הדיגיטלית המתרחשת בכיתות. בנוסף המחקר בחן את השימושים העיקריים של מורים בטכנולוגיה לצרכי הוראה- למידה.

במחקר השתתפו 1035 מורים שהצטרפו לתכנית התקשוב הלאומית בשנים 2012-2011. 718 מהמורים במחקר הגיעו מהמגזר היהודי ו-317 היו מהמגזר הלא יהודי (ערבי, דרוזי ובדואי). להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר –

  • האמצעיים הטכנולוגיים הנפוצים ביותר בו השתמשו מורים היו כלים להמחשות ויזואליות (סרטונים מקוונים, תמונות, מפות מקוונות וכו) בהם השתמשו כשלושה רבעים מהמורים. האמצעי השני הכי נפוץ היה בחומרי למידה מקוונים (כ-51.6% מהמורים) ולאחר מכן כלי הפקה (מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרוניים) וכלים שיתופיים (בלוגים, פורומים, מסמכים משותפים, רשתות חברתיות וכו) בהם השתמשו כרבע מהמורים.
  • 40.8% מהמורים דיווחי כי השינוי העיקרי שחל אצלם בעקבות תכנית התקשוב הלאומית היה השימוש בטכנולוגיה לצורכי המחשה.
  • 33.7% מהמורים דיווחו כי הם משתמשים בטכנולוגיה בכדי להניע את התלמידים ללמוד.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.