חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט על ידי יוצאי אתיופיה הוותיקים (2012)

המחקר "לאחר עשרים שנה בישראל: סקר יוצאי אתיופיה הוותיקים" נערך על ידי החוקרים יהודית קינג, נועם פישמן ואברהם וולדה-צדיק במסגרת מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל והמשרד לקליטת העלייה. המחקר מבוסס על ראיונות שנערכו עם 1,575 נשאלים המהווים מדגם מייצג של יוצאי אתיופיה הוותיקים, בגילאי 23 עד 65 שעלו לישראל בין השנים 1979 ל-1991. הסקר עסק במצבם החברתי, הכלכלי, המשפחתי והתעסוקתי של העולים והכיל שאלות על השימוש ברשת האינטרנט. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר הנוגעים לשימוש באינטרנט – 

  • כלל, שיעור הבעלות של יוצאי אתיופיה על נכסים שונים (דירות, מוצרים חשמליים) נמוך מהשיעור בכלל האוכלוסייה. בכל הנוגע לבעלות על מחשב ועל חיבור לאינטרנט קיים פער כאשר רק ל-64% מיוצאי אתיופיה מחשב ביתי (ביחס ל-71% בכלל האוכלוסייה) ורק ל-57% מהם חיבור לאינטרנט (ביחס ל-62% בכלל האוכלוסייה).
  • כשליש מיוצאי אתיופיה הוותיקים מעידים על עצמם שהם בעלי שליטה מצוינת/טובה מאוד (20%) או טובה (14%) בתוכנות של אופיס ובגלישה באינטרנט, כשליש דיווחו כי הם חסרי מיומנויות מחשב לחלוטין, וכשליש מעריכים את מיומנויותיהם ברמה בינונית (20%) או נמוכה (11%).
  • 40% מיוצאי אתיופיה הבוגרים אינם משתמשים באינטרנט.  מבין אלו שכן משתמשים באינטרנט 88% עושים זאת בעיקר בעברית או רק בעברית ו-11% משתמשים ברשת רק באמהרית או בעיקר באמהרית.
  • כ-31% מיוצאי אתיופיה הבוגרים גולשים לאתרים העוסקים בנושאים הקשורים ליוצאי אתיופיה וכשליש מהם עושים זאת מספר פעמים בשבוע.