החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פעילות בפייסבוק – תלמידים, מורים והורים (2011)

הממצאים הכללים העולים מהסקר הם כי  ל-81% מבני הנוער בישראל, ל-59% מההורים ול-42% מהמורים בישראל יש חשבון פייסבוק פעיל. 27% מבני הנוער בישראל חברים של לפחות אחד מן המורים שלהם בפייסבוק ו-24% מהמורים השיבו כי הם חברים של תלמידים שלהם מההווה ו/או מהעבר.

נתונים אודות פגיעה באמצעות פייסבוק

12% מבני הנוער בישראל השיבו כי נפגעו באמצעות רשת הפייסבוק. 8% מהפגיעות היו מילוליות (4% נפגעו מאלימות מילולית או קללות ו-4% מעלבונות). 3% מהפגיעות היו בשל הפצת שמועות לא נכונות ו-3% נוספים נפגעו מחבריהם שהעלו לרשת הפייסבוק תמונות מעליבות.

  • 13% מהמורים קיבלו פנייה בנוגע לפגיעה של תלמידיהם דרך פייסבוק כאשר רוב הפניות היו בנוגע לפגיעה מילולית (12% עלבונות ו- 6% אלימות מילולית).
  • 19% מהמורים ציינו כי הם או אחד מעמיתיהם חווה  פגיעה ע"י תלמיד דרך פייסבוק. 10% מהם חוו עלבונות, 7.5% קללות או אלימות מילולית, 4% השפלה ו-3% העלאת תמונות מעליבות.
  • 25% מהמורים בישראל ציינו כי משרד החינוך צריך לצאת בהסברה או להעלות את המודעות בנושא הפגיעה באמצעות רשת הפייסבוק.

הורים ושימוש בפייסבוק

  • כ-34% מבני הנוער בישראל השיבו כי הם חברים של לפחות הורה אחד בפייסבוק. 
  • 22% מההורים עוקבים אחר ילדיהם באופן גלוי. 8% מההורים עוקבים אחר ילדיהם הן באופן גלוי והן באופן נסתר ואילו 4% מן ההורים עוקבים אחר פעילות ילדיהם בפייסבוק באופן נסתר.
  • כשנשאלו אודות תדירות המעקב דיווחו 15% מההורים כי הם נוהגים לעקוב אחר ילדיהם בפייסבוק לפחות פעם ביום ו-8% מההורים עוקבים אחר פעילות ילדיהם בפייסבוק 1-2 פעמים בשבוע.

 

*לא עלה תאריך הפרסום המדויק של הסקר

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: