החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פערים בשימוש במשאבים רפואיים אלקטרוניים (2012)

דוח "eHealth Literacy: Extending the Digital Divide to the Realm of Health Information"  מציג ממצאי מחקר שערכו ד"ר אסתר בריינין וד"ר אפרת נטר מהמחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין. במחקר, שנערך על ידי סקר טלפוני, השתתפו 4,286 נשאלים בכדי להגיע למדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בארץ. במחקר נבחנו התדירות ואופן השימוש באינטרנט לצורכי בריאות. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר –

  • רק 33% מהנשאלים (המהווים 54% ממשתמשי האינטרנט בסקר) משתמשים ברשת לצורכי בריאות.
  • מהמחקר עולה כי דווקא חולים כרוניים התאפיינו באוריינות בריאותית מקוונת נמוכה בהשוואה למשיבים ללא מחלה כרונית מדווחת. 58.6% מהמשיבים בעלי אוריינות בריאותית מקוונת סבלו ממחלה כרונית בהשוואה ל-41.4% מהמשיבים בעלי אוריינות בריאותית מקוונת.
  • הסיבה המרכזית שנמצאה לשימוש באינטרנט לצורכי בריאות הייתה נגישות ולאחר מכן התעדכנות שוטפת בנושאים בריאותיים, חיסכון בזמן, סיבות כלליות (אנונימיות, מגוון, תמיכה חברתית) וסיבות הקשורות ברופא (תחליף למפגש עימו או חיפש תמיכה להמלצותיו).
  • בקרב משתמשי האינטרנט העושים בו שימוש לצורכי בריאות מקור המידע המרכזי היה האינטרנט והם ראו בו תחליף למקורות מידע אחרים. מידע מודפס (ספרים, כתבות) נמצא שני בחשיבותו ולבסוף מידע מדור (מפה לאוזן, רדיו וטלוויזיה).
  • התכנים הנפוצים ביותר אותם מחפשים "צרכני בריאות" ברשת הם מידע על אורח חיים בריא ולאחר מכן מידע על טיפולים (פרוצדורות, תרופות, רפואה אלטרנטיבית), מידע על שירותים (בתי חולים, מטפלים, קביעת תורים), מידע על רוקחים ובתי מרחקת ולבסוף תמיכה חברתית (מידע על קבוצות תמיכה)

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: