חזרה לעמוד הקודם

נתונים כלליים אודות שימוש באינטרנט בישראל, מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

במסגרת הסקר החברתי 2020 שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רואיינו המשתתפים על נושאים הרלוונטיים לישראל בעידן הדיגיטלי – מיומנויות דיגיטליות, נגישות למידע, קבלת שירותים ברשת, שימוש באפליקציות, רשתות חברתיות, קבלת שירותי ממשל ברשת, כלכלת רשת ושירותי בנקאות, פשיעה ברשת, פרטיות ואבטחת מידע, ביטחון ילדים ברשת האינטרנט וכו'. כעת, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סדרת הודעות תקשורתיות הנוגעות לנתונים שעלו אודות נושאים אלה. הפרסום הראשון בסדרה עוסק בשימוש כללי באינטרנט.

להלן נתונים מרכזיים מתוך הפרסום הראשון מיולי 2021:

  • 90% מהישראלים משתמשים באינטרנט. נשים משתמשות בשיעור דומה לגברים (90% ו-91%) יהודים בדומה לערבים (90% ו-89%).
  • בקרב היהודים, שיעור המשתמשים באינטרנט משתנה בהתאם לרמת הדתיות: 96% מהחילונים, 91% מהדתיים והמסורתיים לעומת 64% מהחרדים.
  • בין רמות הכנסה שונות נמצאו פערים בשיעור המשתמשים באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד: 94% מהמתגוררים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח, לעומת 70% מאלה עם ההכנסה הנמוכה.
  • השימושים הנפוצים ביותר הם: רשתות חברתיות וקבוצות דיון – 86% (וואטסאפ – 85%) חיפוש מידע – 80% ודואר אלקטרוני – 71%.
  • יהודים משתמשים באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים בשיעורים גבוהים יותר מערבים. בקרב שתי הקבוצות חלה עלייה משמעותית בשימוש באינטרנט לצורך זה לאורך הזמן.
  • בעלי השכלה אקדמית משתמשים יותר מחסרי השכלה אקדמית באינטרנט (97% ו-87%, בהתאמה).
  • 86% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, 90% מבני 44-20 לעומת 48% מבני 75 ומעלה.

לעמוד ההודעה לתקשורת באתר הלמ"ס

להודעה המלאה לתקשורת הכוללת נתונים נוספים

קישור לפרסום השני בסדרה