החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

השוואת היקפי השימוש ברשתות חברתיות בקרב מדינות נבחרות

המידע והתרשימים בעמוד זה מבוססים על נתונים שפרסם הארגון Pew Research Center בחודש אפריל 2020. הבדיקה נערכה ברבעון הרביעי של שנת 2019.

 

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: