חזרה לעמוד הקודם

דירוג ישראל במדדי טכנולוגיה של ה-OECD: כלי נתונים מתעדכן