החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

בדיקת אתרי אינטרנט ממשלתיים בערבית ע"י מרכז המידע בכנסת (2016, 2018)

לבקשת הוועדה המיוחדת של הכנסת להנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בדק מרכז המידע של הכנסת מספר אתרים מרכזיים שנועדו להציג מידע ממשלתי לציבור, ובחן את זמינות המידע בעברית אל מול זמינות המידע בערבית במספר פרמטרים (תוכן עמודים, לחצנים בתוך האתר ועוד). מרכז המידע ביצע את הבדיקה ראשונית ב-2016, ובדיקה נוספת בשנת 2018.

לבדיקה המקורית משנת 2016: הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה – 2016

לבדיקה המעודכנת משנת 2018: הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה – עדכני ל-2018