חזרה לעמוד הקודם

השקעה של גופים ממשלתיים בקשר עם החברה הערבית (2013)

המסמך "השקעה של גופים ממשלתיים בקשר עם הציבור הערבי" הינו דוח מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הדוח סוקר את  פרסומי הממשלה בערוצים שונים בערבית ביחס לשאר השפות מבחינת תקציב, משרות רלוונטיות ומופעי השפה באתרי האינטרנט הממשלתיים. להלן נתונים הקשורים לחלוקת התקציבים לפרסום מקוון –

  • עלות כל הפרסום הממשלתי באינטרנט נאמדה בשנת 2012 בכ-26,240,803.
  •  כ-96% מסכום זה הושקע בפרסום באינטרנט בשפה העברית (כ-25,244,573 ₪), כ-2.2% בשפה הרוסית (כ-565,775 ₪) ו-1.6% בשפה הערבית (כ-420,555 ₪).
  • הפרסום הממשלתי באינטרנט  הינו השלישי בגודלו (מבחינה תקציבית, לאחר הפרסום בטלוויזיה ובעיתונות אך לפני הרדיו ושילוט החוצות) ומהווה כ-14% מסך תקציב הפרסום הכללי.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: