החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

תקציר:

דו"ח התקשוב הממשלתי לשנת 2015 סוקר את פעילות משרדי הממשלה בשנים 2013-2014, בתחום הנגשת המידע והשירותים הממשלתיים והפיכתם לדיגיטליים.

תיאור:

דו"ח התקשוב הממשלתי מורכב משני דו"חות נוספים: דו"ח ממשל זמין, ודו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור.

דו"ח ממשל זמין סוקר את פעילותם של 49 משרדים ורשויות ממשלתיות בתחום הנגשת המידע והשירותים הממשלתיים והפיכתם לדיגיטליים. המשרדים חולקו לשתי קטגוריות בהתאם לאופי המשרד- קטגוריית שירות וקטגוריית מנהל.

בשנים 2014-2013 חלה עלייה בפיתוח שירותים מקוונים שחוסכים לציבור זמן הגעה והמתנה בלשכות השירות. בעיקר נרשמות עליות בהנגשה המיטבית של שירותי הממשלה לאזרח, ובשימוש בפלטפורמות מקוונות לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות וביצוע מדיניות. בנוסף ניכרת גם עלייה בחשיפת בסיסי נתונים מקוונים מתוך מאגרי מידע המאפשרים לממשלה וליזמים פרטיים לפתח שירותים מקוונים נוספים לטובת הציבור.

המשרדים המובילים לשנת 2015 בקטגוריית שירות הם משרד החינוך עם ציון 85.72, משרד העלייה והקליטה עם ציון 83.31 משרד הכלכלה עם ציון 80.87.

המשרדים המובילים לשנת 2015 בקטגוריית מנהל מטה, ומידע הם הרשות לניירות ערך עם ציון 96.95, משרד האוצר עם ציון 89.33 משרד רה"מ עם ציון 83.28.

דו"ח מדידת איכות השירות מופק על ידי היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, מודד ומנתח את ביצועי 17 יחידות ממשלתיות שונות ביניהן ביטוח לאומי, משטרת ישראל רשות והמיסים ועוד. במסגרת הדו"ח נבחנים שלושה ערוצי שירות רלוונטיים- הערוץ הפרונטלי, הערוץ הטלפוני וערוץ אתרי האינטרנט.

המצטיינים בערוץ השירות הדיגיטלי הם ביטוח לאומי עם ציון 76, שירות התעסוקה עם הציון 76 גם הוא, ורשות מקרקעי ישראל עם הציון 73.

*תאריך הפרסום המדויק של הדוח אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: