החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקירת פרטיות מתוך דו"ח 'Sweep' (2017)

כחלק מדוח Sweep בין- לאומי הנערך מידי שנה על ידי GPEN, ארגון אכיפת הפרטיות ברשת העולמי, ערכה הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט), סקירה של מדיניות הפרטיות ב-21 אתרים ואפליקציות של רשתות הקמעונאות הנפוצות בישראל לקנייה מקוונת. מטרת הדוח, לבחון את המידה בה החברות משקפות ללקוחות את הנעשה במידע האישי שלהם, לאיזו מטרה נאסף? והאם ישותף עם גורמים נוספים?

במסגרת הסקירה, בחנה הרשות להגנת הפרטיות לעומק את מדיניות הפרטיות שמציגות רשתות ישראליות באתרים ובאפליקציות וכן ביצעה רכישות בפועל, במטרה לעקוב אחר שימוש החברות במידע האישי גם לאחר שלב הרכישה. הבדיקה העלתה כי נדרש שיפור משמעותי בנוגע לשקיפות באשר לשימוש במידע שנאסף אודות משתמשים. בעקבות הסקירה, הרשות להגנת הפרטיות פתחה תיקי אכיפה כנגד שלושה ארגונים שעלה כי לכאורה אינם עומדים בדרישות החוק.

מהמחקר עולה כי המצב בישראל חמור יותר מזה הבינלאומי. חברות ועסקים שנבדקו בישראל שיקפו ללקוחותיהם בצורה פחות מספקת את האופן בו המידע נאסף, השימוש שנעשה בו ועם מי הוא משותף.

מתוך הממצאים וההשוואה למצב הגלובלי:

  • 66.6% מהחברות והעסקים שנבדקו בישראל לא סיפקו מידע לגבי השאלה אם המידע משותף עם גורמים נוספים ואם כן, עם אילו גורמים. זאת לעומת 51% מהחברות והעסקים שעשו כן, בשאר העולם.
  • 95.2% מהחברות והעסקים שנבדקו בישראל לא סיפקו מידע באשר לדרכים למחיקת המידע האישי מהאתר או האפליקציה. זאת לעומת 51% מהחברות והעסקים בשאר העולם. מספר האתרים והאפליקציות בהן המידע אינו מסופק עומד על 28.5% מהאתרים והאפליקציות בישראל לעומת 23% בשאר העולם.
  • 71.4% מהחברות והעסקים שנבדקו בישראל לא סיפקו מידע מספק באשר לאופן בו המידע נשמר ומאוחסן. זאת לעומת 67% מהחברות והעסקים בשאר העולם.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: