החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקר הוצאות משק הבית – מחשוב ואינטרנט – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סקר הוצאות משק הבית הוא אחד הסקרים המרכזיים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסקר זה נאספים נתונים על ההוצאות וההכנסות של משקי הבית בישראל ועל המוצרים שבבעלותם. הסקר בוצע לראשונה בשנת 1948 ונערך פעם בכמה שנים. משנת 1997 הסקר מבוצע בכל שנה. אוכלוסיית הסקר כוללת את כל משקי הבית, למעט בקיבוצים לא מופרטים ובשבטי בדווים. מדגם הסקר הוא מדגם דירות הכולל כ-13,000 דירות בכל שנה.

הסקר כולל נתונים שוטפים אודות כמות בעלי מנויי אינטרנט, אחזקת מחשבים וטלפונים סלולריים.

הסקרים מופיעים באתר הלמ"ס בעמוד הזה.