החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקר הוצאות משק הבית 2015 – מחשוב ואינטרנט

סקר הוצאות משק הבית לשנת 2015 הוא הסקר התשעה-עשר בסדרת הסקרים השוטפים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאז שנת 1997. הממצאים מבוססים על מדגם של 8,551 משקי בית ב-251 יישובים עירוניים וכפריים המייצגים 2,413,000 משקי בית באוכלוסייה.

החלק המתייחס להוצאות משקי הבית בתחום האינטרנט והטכנולוגיה מופיע תחת הקטגוריה "תחבורה ותקשורת". סך ההוצאות הממוצע למשקי הבית בישראל בקטגוריה זו עומד על 3,094 ש"ח לחודש, המהווים 20.1% מסל ההוצאות הממוצע (לעומת 19.8% בשנת 2014). 

מלבד זאת, הדו"ח משקף את הבעלות על מוצרים בני קיימא, ובכלל זאת: מחשבים, טלפונים ניידים, ומנוי לאינטרנט. להלן הנתונים לשנת 2015:

  • בשנת 2015 ל-80.3% ממשקי הבית היה מחשב.
  • בשנת 2015 ל-96.9% ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות ול-74.9% ממשקי הבית היו שני טלפונים ניידים או יותר.
  • בשנת 2015 ל-74.3% ממשקי הבית היה מנוי לאינטרנט.

נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2016 – סיכומים כלליים

נתונים מסקר הוצאות משק בית 2016 – לוחות

חזרה לעמוד הראשי של סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס