חזרה לעמוד הקודם

נוכחות של עסקים באינטרנט: נתונים לשנים 2021-2020

בספטמבר 2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים אודות נוכחות של עסקים ברחבי האינטרנט מתוך סקר ה-ICT לשנת 2020. הסקר נערך בקרב 2,500 עסקים בין יולי 2020 למרץ 2021. עסקים הוגדרו כבעלי נוכחות ברשת אם הם דיווחו במהלך הסקר על בעלות על אתר אינטרנט/חשבון עסקי לפחות באחד מסוגי המדיה החברתית הכלולים בסקר.

להלן נתונים מרכזיים אודות הנושא מתוך ההודעה לתקשורת:

נוכחות ברשת

 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים עם נוכחות ברשת נמצא בענף שירותי מידע ותקשורת – 95%. עם זאת, בענף שירותי התחבורה, האחסנה, הדואר, הבלדרות והבינוי נמצא כי פחות מ-50% מהעסקים החזיקו בנוכחות ברשת.
 • נמצא כי שיעור הנוכחות ברשת עולה עם גודל העסק (מלבד בענף הבינוי). בקרב עסקים עם יותר מ-250 מועסקים שיעור הנוכחות גבוה מ-90% בכל הענפים מלבד בעניפי הבינוי, הפעילות בנדל"ן ושירותי הניהול והתמיכה. בענף שירותי מידע ותקשורת השיעור גבוה מ-90% באופן גורף.

 • ל-29% מהעסקים באוכלוסיית הסקר (כ-8,600 עסקים) אין נוכחות ברשת. כ-47% מעסקים אלו מסווגים בענפי בינוי, תחבורה, אחסנה, בלדרות ודואר ושירותי אירוח ואוכל. בענפים אלו נמצא גם האחוז הגבוה ביותר של עסקים ללא מחשבים או חיבור לאינטרנט – מעל 40%.
 • כשליש (35%) מהעסקים ללא נוכחות ברשת אינם משתמשים במחשבים או באינטרנט כלל.

בעלות על אתר אינטרנט ועל חשבון עסקי במדיה חברתית

 • 71% מהעסקים הכלולים בסקר הם בעלי נוכחות ברשת.
 • ל-46% מאוכלוסיית הסקר יש גם אתר אינטרנט וגם חשבון עסקי ברשת חברתית. ל-16% מאוכלוסיית הסקר יש רק אתר אינטרנט אך אין חשבון ברשת חברתית. ל-9% מהעסקים יש חשבון ברשת חברתית אך אין להם אתר.
 • ל-62% מהעסקים בישראל יש אתר אינטרנט – אחוז נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD העומד על 77%. לעומת זאת, אחוז העסקים שלהם חשבון מדיה חברתית בישראל דומה לממוצע ה-OECD (56% לעומת 58% בהתאמה).
 • ענף המסחר וענף שירותי האירוח והאוכל הם יוצאי דופן בכך שאצלם אחוז העסקים עם מדיה חברתית גבוה מאחוז העסקים שיש להם אתר אינטרנט. מהשוואה בין-לאומית עולה שזה המצב במדינות רבות.
 • בכל הענפים, מרבית העסקים עם חשבון מדיה חברתית בלבד הם קטנים – עם 50 מועסקים לכל היותר.

הפעולות האפשריות באתר האינטרנט

 • 96% מהאתרים בבעלות העסקים מאפשרים צפייה בסחורות ובשירותים שהעסק מציע, אך רק 34% מהם מאפשרים צפייה במחירי המוצרים.
 • 89% מהאוכלוסייה בענף המזון (כמעט כל העסקים שאינם אולמות אירועים או קבלני מזון) מציגים מחירים באתר. גם כמחצית מהעסקים בענפי המסחר שיש להם אתר אינטרנט, מאפשרים צפייה במחירים.
 • ב-69% מהעסקים שיש להם אתר וגם חשבון במדיה חברתית, האתר כולל קישור למדיה החברתית של העסק.
 • ב-8 מתוך 10 עסקים שיש להם אתר אינטרנט, ניתן ליצור קשר עם העסק דרך האתר.
 • 1 מכל 5 עסקים עם אתר מאפשר לעקוב אחר הזמנות מהעסק דרך האתר. מעקב אחר הזמנות נפוץ יותר בקרב עסקים גדולים.

מדד לדירוג אתר האינטרנט

כדי לאפיין את האתרים בבעלות העסקים על פי רמתם, הוגדר מדד המורכב מארבעה פרמטרים שונים לדירוג רמת האתר. כל אתר קיבל ציון בין 0-4 התואם את מס' הפרמטרים בהם עומד האתר. אתרים שדורגו ברמה 3 ומעלה לפי המדד הוגדרו כמתקדמים.

ארבעת הפרמטרים:

 1. באתר קיים קישור לרשת החברתית של העסק ו/או מתאפשרת צפייה בתיאור המוצרים והשירותים שהעסק מציע (פרמטר זה מהווה תכונה בסיסית של מרבית האתרים).
 2. האתר מאפשר צפייה במחירי המוצרים והשירותים שהעסק מציע ו/או מעקב אחר הזמנות שבוצעו.
 3. האתר מאפשר התאמה אישית של מוצרים ושירותים ו/או מציג תוכן אישי ללקוחות מוגדרים.
 4. נעשה שימוש בנתוני הגלישה באתר.

נקודות שעלו מהמדד:

 • האפשרות להתאמת מוצרים על ידי לקוחות ולהצגת תוכן אישי קיימת רק באתרים של 16% מהעסקים.

 • לכ-39% מהעסקים אין אתר אינטרנט כלל. האתר של כ-6% מהעסקים הוא ברמה 4, כלומר, עומד בכל הפרמטרים.
  אחוז העסקים עם אתר מתקדם שעומד ב-3 פרמטרים ומעלה, עולה עם גודל העסק.

 • לכ-31% מהעסקים בענפי האירוח והאוכל אתר מתקדם, ממצא מעניין מאחר שבענף זה נמצא אחוז גבוה של עסקים ללא אתר אינטרנט.
 • בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים נמצא האחוז הנמוך ביותר של עסקים עם אתר מתקדם (7%), על אף האחוז הגבוה יחסית של עסקים עם אתר אינטרנט בענף זה.
 • בענפי התעשייה נמצא כי העוצמה הטכנולוגית אינה משפיעה על רמת האתר באופן משמעותי. עם זאת, אחוז החברות עם אתר מתקדם בענפי שירותים עתירי ידע גבוה מיתר ענפי השירותים.