החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש בתקשוב במערכת החינוך (2012)

הנתונים אודות שימוש בתקשוב בתהליכי הלמידה מגיעים מסקר המיצ"ב שנערך על ידי משרד החינוך. במבחנים השונים המועברים ישנו חלק (חלק אקלים וסביבה פדגוגית) הסוקר משתנים הקשורים לחוויות התלמידים בבית הספר מבחינה חברתית וחינוכית. להלן ממצאים עיקריים הקשורים לשימוש באינטרנט במסגרת הלימודים-

  • 37% מתלמידי כיתות ה'-ו' ו-28% מתלמידי כיתות ז'- ט' מדווחים על שימוש בתקשוב במהלך לימודיהם.
  • בין תשס"ח לתשא"ע נרשמה עלייה משמעותית של כ-5% ו-7% משיעור התלמידים בכיתות ה'-ו' ו-ז'-ט' (בהתאמה)המדווחים על שימוש בתקשוב לצורכי למידה.
  • כ-30% מתלמידי כיתות ז'-ט' ו-25% מתלמידי כיתות ה'-ו' דיווחו כי בחודש האחרון עשו שימוש בדואר אלקטרוני לשם תכתובת עם מורים בנושאים לימודיים.
  • ככלל, תלמידים בבתי ספר דוברי עברית (39% מתלמידי ה'-ו' ו-30% מתלמידי ז'-ט') מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על שימוש בתקשוב לצורכי למידה, בהשוואה לחבריהם בבתי ספר דוברי ערבית (31% מתלמידי ה'-ו' ו-24% מתלמידי ז'-ט').
שימוש בתקשוב בתהליכי למידה – תשע"א
מדד \ היגד שכבות דוברי עברית דוברי ערבית כלל בתיה"ס
מדד מסכם: שימוש בתקשוב בתהליכי למידה 
ה – ו 39% 31% 37%
ז – ט 30% 24% 28%
כלל השכבות 34% 27% 32%
" האם בחודש האחרון ביקרת באתר האינטרנט של בית הספר?"
כלל השכבות 69% 50% 63%
"האם בחודש האחרון הועלו חומרים משלך (כמו עבודות, מצגות, סיכומים) לאתר האינטרנט של בית הספר?
כלל השכבות 17% 21% 18%
"האם בחודש האחרון הורדת חומרי לימודים (כמו שיעורי בית, סיכומים, מבחנים) מאתר בית הספר?"
כלל השכבות 33% 32% 33%
"האם בחודש האחרון השתתפת בקבוצות דיון (פורומים) בית-ספריות באינטרנט בנושאים לימודיים?"
כלל השכבות 14% 22% 16%

* בדוחות קיימים פילוחים נוספים של הנתונים לפי שכבות גיל, מקצועות לימוד, מגזר, מערכת החינוך ומיקום גיאוגרפי