חזרה לעמוד הקודם

מדד עצימות דיגיטלית – טכנולוגיות מידע והגנת סייבר – של עסקים בישראל

בשנת 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד העצימות הדיגיטלית בקרב עסקים בישראל. לכל עסק במדגם הסקר מחושב ניקוד בהתאם לשימוש בשנים-עשר פרמטרים המייצגים סוגים שונים של טכנולוגיה. ככל שהעסק משתמש בטכנולוגיות רבות יותר מתוך הפרמטרים, כך הציון שהוא מקבל גבוה יותר. במדגם הסקר השתתפו כ-2500 חברות, ומטרתו היא חקירת השימוש במגוון טכנולוגיות מידע ותקשורת, פרקטיקות הגנה בסייבר, מסחר אלקטרוני והשקעות בטכנולוגיות מידע ותקשורת בחברות עסקיות.

נתונים וממצאים עיקריים:

  • כ-42.6% מהעסקים שהשתתפו בסקר הם בעלי עצימות (רמה) דיגיטלית נמוכה מאוד, ורק כ-11.2% מהעסקים הם בעלי עצימות דיגיטלית גבוהה.

  • בכלל התעשייה כ-12% מהעסקים הם בעלי עצימות טכנולוגית גבוהה. כ-33% מהעסקים בענפי הטכנולוגיה העילית הם בעלי עצימות דיגיטלית גבוהה, לעומת כ-9% בלבד בתעשייה המסורתית. האחוז הגבוה ביותר של עסקים בעלי עצימות דיגיטלית נמוכה מאוד נמצאו בענפים: בינוי (כ-64.8% ,(תחבורה והובלה (59.5%) ואירוח ואוכל (59.3%).

  • בכ-44.4% מהעסקים גדולים (שבהם יותר מ-250 משרות) ישנה עצימות דיגיטלית גבוהה יחסית, לעומת כ-8.9% בלבד בעסקים הקטנים. ממצאים אלו מראים שהשימוש בטכנולוגיות תקשורת מגוונות גדל ככל שהעסק יותר גדול.
  • האחוז הגבוה ביותר של עסקים בעלי עצימות דיגיטלית נראה באזור ת"א (17.6%) ואזור המרכז (13.3%). האחוז הנמוך ביותר נראה באזור ירושלים והדרום (כ-7.9% בשניהם). ובאופן כללי, ניתן לראות העצימות הדיגיטלית במחוזות הצפון והדרום נמוכים באופן מובהק מאזור ת"א והמרכז.

  • חברות בבעלות זרה הן בעלות עצימות טכנולוגית גבוהה יותר מאשר חברות בבעלות מקומית (כ-33.1% לעומת 9.7%).
  • העצימות הדיגיטלית של עסקים עתירי ייצוא גבוהה משמעותית משל עסקים שמייצאים בכמות נמוכה או לא מייצאים מוצרים כלל (32% לעומת 7.2%).