החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי – 2015

תקציר:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי. ביניהם אימוץ אינטרנט במשקי בית עם ילדים, ופגיעה מקוונת בילדים בישראל 2015.

תיאור:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי 2016.

בסוף 2015 חיו בישראל 2.798 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ- 1.996 (71.3%) מיליון ילדים יהודים, 718 אלף ילדים ערבים (25.7%) ועוד 84 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

במשקי בית עם ילדים ל-86.9% בעלות על מחשב ול-76.5% מנוי לאינטרנט. ואילו במשקי בית ללא ילדים ל-75% בעלות על מחשב ו-72.5% מנויים לאינטרנט.

ל-94.4% ממשקי הבית עם ילדים יש יותר מטלפון נייד אחד (לעומת 59.2% במשקי בית ללא ילדים).

אחוז המנויים לאינטרנט במשקי בית עם עד שני ילדים עומד על 82%, בעוד במשקי בית עם שלושה ילדים ויותר אחוז המנויים לאינטרנט עומד על 67.7%.

בנוסף, הדו"ח מציין את היקף הפגיעה המקוונת בילדים בישראל ב-2015: בכ-79 אלף משקי בית (שהם 7.6% מסך משקי הבית עם ילדים) נפגעו ילדים מעבירות גניבה, אלימות או איום באלימות, עברת מין ופגיעה מקוונת. ב-2015 נרשמו כ-65 אלף פגיעות מקוונות כלפי ילדים בכ-17 אלף משקי בית.

הערה: מכיוון שמדובר בתוצאות של סקר המבוסס על מדגם של אוכלוסיית הסקר, הנתונים חשופים לטעויות דגימה. הנתונים על מספר משקי הבית שבהם נפגעו ילדים מפגיעה מקוונת וכן מספר הפגיעות מעברה זו הם בעלי רמת מהימנות נמוכה (טעות הדגימה היחסית בנתון זה היא 30%-15%)

*תאריך פרסום הנתונים המדויק אינו ידוע.