חזרה לעמוד הקודם

הפרסום באינטרנט בשנת 2013

דוח איגוד השיווק הישראלי ויפעת בקרת פרסום מתפרסם מידי שנה ומכיל ניתוח של הוצאות הפרסום בישראל במדיות השונות (טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, רדיו, חוצות וקולנוע). כותבי הדוח מעריכים את הוצאות הפרסום לשנת 2013 בכ-3,646 מיליארד שקל (לעומת 3,492 מיליארד שקלים בשנת 2012), גידול של 4% בהיקפי הפרסום בשנה החולפת.

בניגוד לשאר המדיות אמצעי המדיה המובילים בתחום הפרסום ברשת אינם חושפים את היקף ההשקעה בהם. כותבי הדו"ח התבססו על מערכת הניטור של חברת יפעת בקרת פרסום, ונשענו על הערכות מושכלות ודיווחים מהעוסקים בפרסום דיגיטלי ועם מפרסמים.

מהדוח עולה כי ההשקעה בפרסום באינטרנט המשיכה לצמוח בשנת 2013 והיא מציגה את הגידול המשמעותי ביותר מבין כל מדיות הפרסום. סך כל ההשקעה בפרסום באינטרנט בישראל מוערכת בכ-660 מיליון שקלים, גידול של כ-15% משנה שעברה אז עמדה ההשקעה הכוללת על 573 מיליון שקלים.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: