החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אינטרנט בפסיקות בתי הדין בישראל (2010)

סקירה שנערכה על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכאל בירנהק אודות אזכורי האינטרנט בפסיקות בתי המשפט בין השנים 1996 ו-2009. הנתונים נאספו על ידי בחינת האזכורים המופיעים במאגר "נבו" תוך השמטת ערכאות מנהליות.

הסקירה הקיפה כ־677 פסקי דין, כאשר עד שנת 2000 נבחנו כל פסקי הדין שהזכירו את רשת האינטרנט ולאחר מכן מדגם סטטיסטי של הפסיקות. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקירה –

  • האזכור הראשון למונח אינטרנט בפסק דין נמצא בבית הדין הארצי לעבודה בפסיקה מיוני 1997.
  • משנת 2004 חלה עלייה משמעותית בהיקף האזכורים וקצב גידולם, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

בגרף המצורף ניתן לראות שתי קפיצות מרכזיות. הקפיצה הראשונה היא בין השנים 2003 ל-2001 בהן עלה היקף האזכורים לכמה עשרות בכל שנה וקפיצה שנייה משנת 2004 ואילך בהן חל גידול בהיקף של מאות אזכורים בשנה. להלן טבלה המכילה את הנתונים כפי שאלו מופיעים במאמר -

לתיאור מילולי וטבלת הנתונים לחצו כאן

  • בדיקת תחומי המשפט בהם אוזכרה הרשת מעלה כי 53% מהאזכורים מגיעים מתחום המשפט האזרחי, 28% מהתחום הפלילי, 12% מתחום דיני העבודה וכ-7% מהתחום הציבורי. בנוסף, כ-39% מגיעים מבתי משפט השלום, 30% מבתי המשפט המחוזיים, 11% מבתי הדין האזורי לעבודה ו-9% מבית המשפט העליון.
  • במחקר נערך סיווג של פסקי הדין לפי קטגוריות כאשר 72.5% מהאזכורים סווגו כאזכור אגבי, 10.4% סווגו כאזכורים המתייחסים לתכונותיה ואופייה של רשת האינטרנט, 9% סווגו כפסקי דין שהכילו הפנייה למקור מידע באינטרנט ו-4.3% כפסקי דין אינטרנטיים, דהיינו, פסקי דין בהם האינטרנט נמצא במוקד הדיון המשפטי.

*תאריך הפרום המדויק של הסקר אינו ידוע.