חזרה לעמוד הקודם

אינטרנט בחקיקה 1999 עד 2009

סקירה שנערכה על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכאל בירנהק אודות אזכורי האינטרנט בחקיקה בכנסת בין השנים 1999 ו-2009. הנתונים נאספו על ידי חגי קלעי לפי האזכורים בחקיקה כפי שאלו מופיעים במאגר "נבו".

כפי שמציינים הכותבים האזכורים בחקיקה אינם משקפים בהכרח את היקף השימוש שעשו הרשויות באינטרנט בפועל, אך היקף האזכורים וסוגם משקף את הטמעת האינטרנט בחקיקה. בסקירה ניתן למצוא גם ניתוח של תוכן האזכורים, סיווגם ותפקידם. להלן ממצאים עיקריים מתוך מהסקירה –

  • האזכור המפורש הראשון של האינטרנט בחקיקה הישראלית היה בשנת 1999, בחקיקת משנה, בתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999.
  • בסך הכל נמצאו 280 חיקוקים המאזכרים את המונח "אינטרנט", ובהם 302 אזכורים. 104 מתוך האזכורים נמצאים בחקיקה ראשית ו־176 חיקוקים נוספים בחקיקת משנה, ובכלל זה בתקנות ובצווים.
  • 118 פרטי חקיקה מתייחסים לאינטרנט כלוח מודעות לפרסום החקיקה ומידע המוזכר בה. 
  • 51 פרטי חקיקה מאזכרים את האינטרנט ככלי לשקיפות שלטונית (25 לחקיקה ראשית ו־26 לחקיקת משנה).
  • 35 פרטי חקיקה מתייחסים אל האינטרנט כאמצעי לשיתוף הציבור וכאמצעי תקשורת (מהם 15 מתייחסים לאינטרנט כאמצעי לתקשורת נקודתית בין הרשות לאזרח). 
  • 67 חיקוקים מייעדים לאינטרנט תפקיד של כלי להסדרת היבטים שונים בפעילותם של גופים פרטיים שאינם שייכים למדינה.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: