חזרה לעמוד הקודם

אלימות מתווכת אינטרנט בבתי ספר (2012)

הנתונים המובאים כאן הם תוצר של תהליך הניטור אחר תופעת האלימות בבתי הספר שעורך משרד החינוך. מטרת המחקר היא להציג נתונים בדבר שכיחות גילויי האלימות השונים בקרב אוכלוסיית תלמידי בתי הספר. בסקר ניטור האלימות של תשע"א השתתפו 24,625 תלמידים מ-463 בתי ספר עם שיעור היענות של 99%. בסקר קיים פרק מיוחד על אלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים, להלן הממצאים העיקריים מתוכו –

  • כ-9% מתלמידי כיתות ד' עד ו', 7% מתלמידי כיתות ז' עד ט' ו-7% מתלמידי כיתות י' עד יא' דיווחו כי היו קורבנות לאלימות שהשתמשה באמצעי תקשורת דיגיטאליים.
  • אף שלא נמצא הבדל משמעותי בין שכבות הגיל נמצא כי שיעור התלמידים המדווחים כי היו קורבנות לאלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים נמוך יותר בקרב תלמידים מבתי"ס דוברי עברית מאשר בקרב תלמידים מבתי"ס דוברי ערבית.
אלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים
מדד \ היגד שכבות דוברי עברית דוברי ערבית כלל בתיה"ס
קורבנות לאלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת גידיטליים    ד – ו 9% 13% 10%
ז – ט 9% 12% 10%
י – יא 7% 13% 8%
כלל השכבות 9% 13% 10%
האם במהלך החודש האחרון תלמיד הפיץ תמונה שלך באינטרנט או בטלפון הסלולארי במטרה לפגוע בך    ד – ו 2% 5% 3%
ז – ט 4% 5% 4%
י – יא 3% 7% 4%
כלל השכבות 3% 6% 4%
האם במהלך החודש האחרון קיבלת מסרים מעליבים או פוגעים באינטרנט או בטלפון הסלולארי מתלמיד אחר    ד – ו 7% 8% 7%
ז – ט 6% 8% 7%
י – יא 4% 9% 5%
כלל השכבות 6% 8% 7%
האם במהלך החודש האחרון קיבלת איומים באינטרנט או בטלפון הסלולארי מתלמיד אחר    ד – ו 3% 7% 4%
ז – ט 4% 7% 5%
י – יא 3% 9% 5%
כלל השכבות 3% 7% %4