החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט במגזר החרדי (2016)

המגזר החרדי מהווה יותר מ-10% מכלל האוכלוסיה בישראל. מטרת שנתון העדה החרדית הוא להציג עובדות ולפרש אותן במקצועיות וללא משוא פנים. חומר הגלם המוצג בשנתון מאפשר לחברה לבצע את הפסיעה האחראית הראשונה לקראת ההיכרות עם הציבור החרדי, לאחר שנים של היבדלות והתנכרות.

המידע בשנתון המיוחס לבחירות ואורחות חיים, מבוסס על נתונים מתוך הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2014. השנתון עצמו פורסם בשנת 2016. גודל המדגם עמד בשנת 2013 על כ-7500 משיבים בכל הארץ.

לפי הממצאים אחוז המשתמשים באינטרנט בחברה החרדית נצא בגידול מתמיד עד לשנת 2013- אז הוא עמד על 43%. דווקא בשנת 2014 נרשמה ירידה במספר החרדים המשתמשים באינטרנט, ונרשמו רק 41%. זאת לעומת 80% משאר האוכלוסיה.

בחלוקה על פי מגדר מתוך הגברים החרדים גולשים באינטרנט 41%, ומתוך הנשים החרדיות 39%. גם בקרב הגברים וגם בקרב הנשים חלה עליה בשימוש באינטרנט, עד ל-2014 המציינת ירידה, בקרב בגברים מ- 42% ל- 41%, ובקרב הנשים מ- 43% ל- 39%.

גם בשימוש במחשב ניתן לראות מגמות דומות כאשר שימוש במחשב באוכלוסייה החרדית נמצא בעלייה בקצב של 3%-4% בשנה עד לשנת 2013, ובין 2013 ל- 2014 חלה ירידה באחוז המשתמשים במחשב בעדה החרדית. בסה"כ ב- 2014 משתמשים במחשב 54% מהחרדים. זאת לעומת 58% בשנה הקודמת, וכן לעומת 79% משאר האוכלוסיה.

55% מהגברים החרדים משתמשים במחשב בשנת 2014. בקרב הנשים החרדיות חלה ירידה מורגשת במספר המשתמשות במחשב, כאשר בשנת 2013 נרשמו 61% מהן שמשתמשות במחשב, לעומת רק 52% ב-2014. זאת לעומת 77% מהנשים בשאר האוכלוסיה שמשתמשות במחשב.

*תאריך הפרסום המדויק של השנתון אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: