חזרה לעמוד הקודם

השימוש באינטרנט על ידי בעלי מוגבלויות (2009)

המחקר "מבוגרים בעלי מוגבלות בישראל" נערך על ידי דניז נאון במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בשנת 2009. הדוח הוזמן על-ידי ועדת היגוי מקצועית להקמת "מסד נכויות" – שותפות אסטרטגית בין ממשלת ישראל לבין ג'וינט -ישראל לפיתוח והקמה של שירותים לנכים מבוגרים הגרים בקהילה.

הדוח מציג מידע מקיף על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות וכן על השימוש שלהם באינטרנט ועל ההשפעה של האינטרנט על חייהם. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר הנוגעים לשימוש באינטרנט – 

  • כ-8% מהערבים בעלי המוגבלויות ו-35% מהיהודים בעלי המוגבלויות השתמשו באינטרנט בחודש שקדם לסקרים שנערכו בין השנים 2003 ל-2006. בעוד בקרב היהודים מדובר על 81% מבעלי המוגבלות שהשתמשו במחשב בקרב האוכלוסייה הערבית נתון זה עמד רק על 57% מבעלי המוגבלות שהשתמשו במחשב.
  • 26% מהנשים בעלות מוגבלות ו-33% מהגברים בעלי המוגבלות השתמשו באינטרנט בחודש שקדם לסקר (לשם השוואה בתקופה המקבילה השתמשו 52% מהנשים ללא מוגבלות באינטרנט בחודש שקדם לסקר).
  • 29% מהעולים החדשים בעלי המוגבלות ו-37% מהתושבים הותיקים בעלי המוגבלות השתמשו באינטרנט בחודש שקדם לסקר.
  • בסקר שנערך בשנת 2006 ובדק באיזו מידה האינטרנט השפיע על פעולות חברתיות נמצא כי 58.1% ממשתמשי האינטרנט בעלי מוגבלות דיווחו על שיפור בתקשורת עם חברים ומשפחה (באמצעות דוא"ל ותוכנות מסרים מידיים), 44.6% דיווחו על שיפור ביזימת קשר עם אנשים בעלי תחומי עניין וחוויות דומות, 16.7% דיווחו על שיפור בלקיחת חלק בארגונים בקהילה ו-84.9% דיווחו על שיפור בהתעדכנות אודות העולם הסובב אותם.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: