החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

על שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות (2002-2006)

מחקר של משרד התמ"ת המתבסס על נתוני הלמ"ס בין השנים 2002-2006 מעלה כי קיים בישראל אי שוויון בשימוש באינטרנט ובמחשב, בין אנשים עם מוגבלות לבין שאר האוכלוסייה.

  • בעוד 65% מהישראלים ללא מוגבלות סיפרו כי השתמשו במחשב בחודש שקדם למחקר, פי שתיים מהשימוש שדווח בקרב הנחקרים בעלי מוגבלות- רק  35% אחוז.
  • רק 70% מהאנשים עם מוגבלות שיש בבעלותם מחשב מחוברים לאינטרנט, בעוד בקרב שאר האוכלוסייה מדובר ב- 76%.
  • רק 53% מהאנשים עם מוגבלות דיווחו כי חיפשו מידע ברשת בחודש האחרון, זאת לעומת 75.5% בשאר האוכלוסייה.