חזרה לעמוד הקודם

על שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות (מרץ 2012)

לפי מחקר של משרד התמ"ת משנת 2010, המבוסס על נתוני הלמ"ס, ובהשוואה למחקר דומה שנעשה בשנת 2006:

  • יש עליה בשימוש במחשב בקרב אנשים עם מוגבלות עולה ל- 58%, אך עדיין נמוך בהשוואה לשימוש בקרב שאר האוכלוסייה שעומד על 82%.
  • ניכר כי למרות החדירה של המחשבים והאינטרנט גם לבתים של אנשים עם מוגבלות, קיים פער בכל הנוגע לבעלות על מחשב והיכולת להשתמש באינטרנט בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות.
  • שיעור השימוש במחשב יורד ככל שהמגבלה חמורה יותר ועומד על 48% בקרב בעלי מוגבלות מפריעה מאוד,  ועל 63% בקרב בעלי מוגבלות מפריעה.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: