חזרה לעמוד הקודם

שימוש במחשב ובאינטרנט על ידי בני נוער עולים (2012)

המחקר נערך על ידי החוקרים פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, דגנית לוי ווצ'סלב קונסטנטינוב במסגרת מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (מרכז אנגלברג לילדים ולנוער) והמשרד לקליטת העלייה בתמיכת קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.

במחקר רואיינו כ-680 בני נוער בגילאי 17-12, אשר עלו לישראל בין השנים 2006-1991, מחמש קבוצות מוצא: מארצות דוברות צרפתית, אנגלית וספרדית, מברית-המועצות לשעבר ומאתיופיה. בנוסף כלל המחקר קבוצה של בני עולים – יוצאי אתיופיה ילידי ישראל, שהוריהם עלו לישראל עד 1990. בני הנוער רואיינו דרך הטלפון על נושאים הקשורים לרווחתם האישית והכלכלית. להלן ממצאים עיקריים הקשורים לאינטרנט –

  • במחקר נמצא כי ל-85%-82% מילידי אתיופיה ועולי ברית-המועצות לשעבר יש מחשב בבית ול-93%-96% מבני הנוער עולי ארצות המערב ומיוצאי אתיופיה ילידי ישראל.
  • שיעור בני הנוער שדיווחו כי בביתם חיבור לאינטרנט בקרב עולי ברית- המועצות לשעבר עומד על 74% ובקרב ילידי אתיופיה על 75%.
  • מהמחקר עולה כי עם העלייה בוותק בארץ יורד שיעור בני הנוער שדיווחו שיש בביתם מחשב וחיבור לאינטרנט. ל-87% מהעולים החדשים ביותר יש חיבור לאינטרנט מול 74% מבעלי ותק של 13 שנים או יותר.
  • השימוש העיקרי של בני נוער מכל קבוצות המוצא הוא קשר עם חברים דרך תוכנה של מסרים מיידיים (53% בקרב יוצאי ברית המועצות ו-62% בקרב יוצא אתיופיה).
  • כ-56% מיוצאי אתיופיה משתמשים במחשב ובאינטרנט לצורך לימודים ביחס ל-39% בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר.