החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט במסגרת הבחירות המוניציפליות (2010)

מחקר שנערך על ידי ד"ר אזי לב-און תיעד וניתח את השימוש באתרי האינטרנט שעשו המתמודדים בקמפיינים לראשות הרשויות המקומיות אשר נערכו בנובמבר 2008 ב-156 רשויות והקיפו כ-600 מועמדים. המחקר מתבסס על אתרי האינטרנט של המתמודדים כמו גם על ראיונות טלפוניים עם המועמדים ובאי כוחם. להלן עיקרי הממצאים –

  • ל-191 מבין המתמודדים במגזר היהודי היה אתר אינטרנט (50.1%), לעומת 190 שלא היה להם אתר (49.9%). במגזר הערבי נמצא כי רק ל-8 מתוך 213 מתמודדים היה אתר אינטרנט.
  • נמצא כי למועמדים חדשים יש נטייה גבוהה יותר להחזיק אתר אינטרנט (54.3%) מאשר למתמודדים מכהנים (37.8%).
  • למעלה מ-80% מהאתרים כללו גלריית תמונות, גרפים, קריקטורות וכדומה ו-36.5% מהאתרים כללו קטעי וידאו.  לעומת זאת, רק 21.2% מהאתרים הכילו קטעי שמע (נאומים וג'ינגלים). 

בנתונים אפשר לצפות כמפה אינטראקטיבית או על ידי עיון במאמר המנתח את הממצאים

*תאריך הפרסום המדויק של המאמר אינו ידוע.