חזרה לעמוד הקודם

שימושי אינטרנט בבחירות המוניציפאליות במגזר הערבי בישראל (2008)

מהנתונים עולה כי למרות החשיבות המיוחסת לבחירות המוניציפליות במגזר הפלסטיני-ישראלי ועל אף שיעור ההצבעה הגבוה – השימוש ברשת לצורכי הקמפיינים השונים במגזר היה זעום.

  • מתוך 213 המועמדים הערבים שהתמודדו בנובמבר 2008 על ראשות הרשות המקומית בבחירות המוניציפליות רק ל-8 מועמדים, פחות מ-5% מכלל המועמדים, היה אתר אינטרנט. בקרב המועמדים היהודים מבין 381 המועמדים לראשות הרשויות המקומיות, ל-191 היה אתר אינטרנט (50.1%), לעומת 190 נטולי אתר (49.9%).
  • עם זאת, כל המפרסמים שראיינו היו תמימי דעים כי כבר בבחירות הבאות (2013) יהיה שימוש משמעותי באינטרנט, בעיקר על ידי מועמדים צעירים שכבר כיום נוכחים הרבה ברשת, וירגישו בנוח להעביר אליה גם חלק משמעותי מפעילות הקמפיין שלהם.