החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

האם רשתות חברתיות טובות לדמוקרטיה? סקר עמדות והשוואה בקרב 27 מדינות (כולל ישראל)

המדיה החברתית הגבירה את הגישה הציבורית למידע ויצרה פלטפורמות לאקטיביזם פוליטי אך עם זאת, רבים סבורים שהמדיה החברתית מזיקה לדמוקרטיה ופוגעת בלכידות חברתית ולאומית. מכון המחקר PEW ערך סקר בנושא ב-27 מדינות בעולם בין 2022 ל- 2023. סקירה זו מציגה את עיקרי ממצאי הסקר (הפניות לנתונים והחומרים מאורגנות בסוף העמוד).


ממצאים כלליים

  • אנשים ב-27 מדינות שנסקרו רואים ברשתות בדרך כלל יותר כלי חיובי מאשר שלילי עבור הדמוקרטיה. ב-20 מהמדינות הללו, רוב הנסקרים סבורים שהמדיה החברתית הועילה לדמוקרטיה במדינתם.

  • אנשים במדינות מתפתחות נוטים במיוחד לומר שהמדיה החברתית קידמה את הדמוקרטיה שלהם. ההערכות חיוביות במיוחד בניגריה ובמקסיקו, שבהן כמעט שמונה מתוך עשרה (77%) טוענים שלמדיה החברתית הייתה השפעה חיובית על הדמוקרטיה. לעומת זאת, במדינות מתפתחות כמו הולנד או צרפת אנשים סבורים שהמדיה החברתית משפיעה באופן שלילי יותר על הדמוקרטיה מאשר לחיוב. 

  • מבין 27 המדינות שנבדקו, האמריקנים הכי פחות נוטים להעריך מדיה חברתית בצורה חיובית. רק 34% מהמבוגרים בארה"ב אומרים שהמדיה החברתית הייתה דבר טוב לדמוקרטיה בארצות הברית, בעוד שכמעט פי שניים יותר (64%) אומרים שהיא הייתה דבר רע. באופן כללי, רפובליקנים נוטים יותר לומר שהמדיה החברתית הייתה דבר רע לדמוקרטיה בארה"ב מאשר דמוקרטים (74% לעומת 57%).

שונות בעמדות בין דמוגרפיות שונות 

הבדלים בין קבוצות גיל ורמות הכנסה

ב-14 מדינות שנסקרו נמצא כי צעירים נוטים יותר לומר שמדיה חברתית הייתה חיובית לדמוקרטיה מאשר מבוגרים יותר. בפולין ההבדל הזה הוא הקיצוני ביותר- 86% מהמבוגרים מתחת לגיל 40 אומרים שהמדיה החברתית הועילה לדמוקרטיה במדינתם, בהשוואה ל-56% מבני 40 ומעלה. הבדלים דו ספרתיים קיימים ב-10 מדינות נוספות שנסקרו.

במדינות מסוימות, מבוגרים עם הכנסה גבוהה יותר נוטים יותר מאלה עם הכנסה נמוכה יותר לומר שמדיה חברתית היא דבר טוב לדמוקרטיה. בבלגיה ובארה"ב, לעומת זאת, ההפך הוא הנכון.

שונות לפי חינוך

ב-13 מדינות, נמצא קשר מובהק בין רמת ההשכלה לתפיסת ההשפעה של רשתות חברתיות על הדמוקרטיה. במדינות אלו, מבוגרים בעלי השכלה גבוהה נוטים יותר מאשר בעלי השכלה נמוכה לראות ברשתות חברתיות כלי חיובי לחיזוק הדמוקרטיה. בדרום אפריקה, למשל, 73% מבעלי השכלה גבוהה סבורים שרשתות חברתיות הן דבר טוב לדמוקרטיה, לעומת 51% בלבד בקרב בעלי השכלה נמוכה.

(מערכות החינוך שונות ממדינה למדינה, כך שבניתוח זה, גם רמות ההישגים "השכלה גבוהה יותר" ו"השכלה נמוכה יותר" משתנות. קרא את הסקר המלא של ארגון PEW למידע נוסף).

הבדלים בין עמדות משתמשים במדיה חברתית לבין לא-משתמשים

אלה שמשתמשים במדיה חברתית נוטים באופן משמעותי יותר מאשר אנשים שאינם משתמשים לומר שהמדיה החברתית הועילה לדמוקרטיה במדינתם. בכל מדינה שנסקרה, יש הבדל של לפחות 10 נקודות בשאלה זו בין משתמשי מדיה חברתית לכאלה שאינם משתמשים. עם זאת, סביר להניח שאלו שאינם משתמשים במדיה החברתית פחות יביעו דעה בשאלה זו ברוב המקומות.

  • לדוגמה, בישראל, משתמשי רשתות חברתיות נוטים ב-77% יותר מאלה שאינם משתמשים לומר שרשתות חברתיות היו דבר טוב לדמוקרטיה (82% לעומת 5%). אבל כ- 25% מאלה שאינם משתמשים במדיה החברתית בישראל סירבו לתת תשובה, לעומת 5% בלבד מאלה שכן משתמשים במדיה החברתית.
  • כך גם במדינות נוספות כמו פולין, דרום אפריקה, אוסטרליה, ויפן –  בכל מדינה שנסקרה, למשתמשי מדיה חברתית יש לפחות 10% יותר סיכוי לנקוט עמדה זו מאשר אנשים שאינם משתמשים במדיה החברתית.