החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אפיון משתמשי האינטרנט בישראל: גיל, מגזר, מגדר וגיאוגרפיה

סקירה זו מטעם איגוד האינטרנט מציגה מידע, תרשימים ותובנות בנושא השימוש באינטרנט והמחשב הביתי בישראל ופערים דיגיטליים במישורי גיל, מגזר וגיאוגרפיה, על בסיס נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2020 (פורסמו במחצית שנת 2021). 

הנתונים הגולמיים המרכיבים את התרשימים בעמוד זה ניתנים להורדה באמצעות התפריט שבתחתית כל תרשים.

חלק א': הזמינות והשימוש במחשבים אישיים בישראל

  • מבין בני ה- 20 ומעלה, ל- 17.5% מהציבור הישראלי (1,001,474 נפשות) אין מחשב בבית (לעומת 4,710,757 בעלי מחשב בבית).
  • ל- 15.6% מהציבור הישראלי (894,496 נפשות) אין חיבור לאינטרנט.
  • 30% מהציבור הישראלי (1,710,048) לא משתמשים במחשב (לפי דיווח על שלושת החודשים הסמוכים לסקר).
  • ל- 853,922 יש מחשב בבית אך הם אינם עושים שימוש במחשב (18.1% מבעלי המחשבים הביתיים לא משתמשים בו). רק 145,783 איש עושים שימוש במחשב על אף שאין להם מחשב בבית.

חיבוריות ושימוש באינטרנט ביתי – מבט גיאוגרפי

כפי שניתן לצפות, כמעט לכל בעל מחשב יש גם חיבור לאינטרנט. רק ל- 3.7% מבעלי המחשבים בבית אין חיבור לאינטרנט, ורק ל- 5.7% מבעלי חיבור אינטרנט ביתי אין מחשב בבית (ל- 276,335 איש אין מחשב ביתי אך יש חיבור אינטרנט. ול- 174,701 איש יש מחשב בבית אך ללא חיבור לאינטרנט).

התרשים הבא מציג הבדלים משמעותיים בין הנפות הגיאוגרפיות בישראל בכל הנוגע להיקף האנשים ללא מחשב ביתי וללא חיבור אינטרנט ביתי:

בירושלים, לכ- 2 אנשים מתוך 10 אין מחשב ואינטרנט בבית, בת"א לתושב אחד מתוך 10 בקירוב, ובגולן לכל הנדגמים היה חיבור לאינטרנט או מחשב בבית.

יש להבהיר כי היעדרם של מחשב אישי או חיבור אינטרנט ביתי אינם מלמדים על היעדר שימוש באינטרנט, שיכול להיעשות באמצעות טלפון חכם ו/או מחשבים במקום העבודה.

חלק ב': מי האוכלוסיות בישראל שלא משתמשות באינטרנט:

ניתוח מאפייני הגיל של הציבור הישראלי שלא משתמש באינטרנט מצביע על פער דיגיטלי בין-דורי משמעותי בין קבוצת בני השישים ומעלה (אשר מונה כ- 25.3% מאוכלוסיית ישראל), בעוד שלא נצפו פערים משמעותיים בין יתר קבוצות הגיל.

  • כמעט רבע מבני ה- 60 ומעלה אינם משתמשים באינטרנט. זאת באופן חריג ביחס לקבוצות הגיל האחרות.

בחברה הישראלית אין פער דיגיטלי משמעותי על בסיס מין, כאשר אחוז הנשים מקרב הלא משתמשים באינטרנט הוא 10.3% ואחוז הגברים שאינם משתמשים באינטרנט עומד על 9.4%.

ברמה המגזרית-חברתית ניכרים פערים דיגיטליים משמעותיים בין קבוצות תרבותיות:

האוכלוסייה החרדית בולטת באי השימוש באינטרנט: למעלה משליש מהחרדים אינם משתמשים באינטרנט במחשב או בטלפון. ניתן לראות עלייה באחוזי אי השימוש באינטרנט ככל שרמת הדתיות עולה (בקרב המגזר היהודי, ללא הבדלים בין מסורתי לדתי).

גם ביחס לחיבור לאינטרנט בבית מתבלטת החברה החרדית: 57.8% מהחרדים אינם בעלי חיבור אינטרנט בבית, ובמידה פחותה מתבלטת גם החברה הערבית והדרוזית.

בהתמקדות על קבוצות המיעוט התרבותיות בשני התרשימים האחרונים, נראה פער של כ- 20% בין העמודות. כלומר, על אף אחוז גבוה יחסית של חסרי חיבור אינטרנט ביתי, קיים במגזרים אלו אחוז נמוך באופן ניכר של אלו שאינם משתמשים באינטרנט.

ממצאים מרכזיים ברמה המגזרית:

  • במגזר החרדי, 43.2% מאלו שאין להם חיבור אינטרנט ביתי, כן עושים שימוש באינטרנט, בדרך אחרת. במגזר הערבי-דרוזי, 75.6% מחסרי החיבור הבייתי לאינטרנט משתמשים באינטרנט בדרך אחרת. שימוש חלופי בחיבור ביתי לאינטרנט יכול להיות באמצעות הטלפון הנייד, מקום העבודה ועוד.
  • חברה הערבית-דרוזית הטלפון הנייד ממתן פערים דיגיטליים באופן משמעותי. זאת משום שמתוך בני המגזר שאינם בעלי חיבור אינטרנט בבית, 75.6% עושים שימוש באינטרנט בנייד. בחברה החרדית, לעומת זאת, תפקידו של הטלפון הנייד במיתון פערים חלש הרבה יותר, שכן רק 15.4% מהחרדים ללא חיבור אינטרנט בבית,  עושים שימוש באינטרנט בטלפון נייד.

ממצאים מרכזיים ברמה הגיאוגרפית

גם במישור הגיאוגרפי ניכרים פערים דיגיטליים משמעותיים בין האזורים השונים של מדינת ישראל, כאשר קיימת שונות ניכרת בין אחוז התושבים בנפות השונות שאינם משתמשים באינטרנט (באמצעות מחשב או טלפון). לדוגמה, בנפת ירושלים 15.3% מהתושבים אינם משתמשים באינטרנט, בעוד שנפת פתח תקווה רק 6.7% מהתושבים אינם משתמשים באינטרנט.

 

חלק ג': אפיון קהילת משתמשי האינטרנט בישראל

90.1% מאוכלוסיית ישראל מעל גיל 20 (כ-5,152,736 איש ואשה) משתמשים באינטרנט. בהתאמה, 9.9% מבני ה- 20 ומעלה בישראל אינם משתמשים באינטרנט.

פילוח קבוצות הגיל של משתמשי האינטרנט בישראל

בתרשימים הבאים מוצגת נקודה על גבי העמודה, המבטאת את ייצוגה הכללי של הקבוצה באוכלוסייה. זאת, על מנת לאפשר השוואה בין חלקה היחסי של הקבוצה במשתמשי האינטרנט לעומת חלקה באוכלוסייה הכללית.

לא קיימת שונות משמעותית בין קבוצות הגיל של משתמשי האינטרנט בישראל, מלבד אחוז נמוך יחסית של בני ה-50 עד 59, שנובע בעיקר מחלקם הקטן יותר באוכלוסייה.

חלקה באוכלוסייה של קבוצת בני ה- 60+ גבוה מחלקה מבין משתמשי האינטרנט. דבר זה נובע מהנתונים שהצגנו קודם לכן, לפיהם קבוצת זו מתאפיינת בהיקפי שימוש אינטרנט נמוכים יותר מיתר קבוצות הגיל.

פילוח מגזרי של משתמשי האינטרנט בישראל

חלקם השונה של הקבוצות המגזריות בקרב משתמשי האינטרנט נובע בעיקר מגודל אוכלוסייה שונה בין הקבוצות. עם זאת בקרב משתמשי האינטרנט ישנם מגזרים בעלות ייצוג יתר או חסר בהשוואה לחלקן באוכלוסייה, כשהבולטים הם היהודים החילונים והחרדים: 37.4% ממשתמשי האינטרנט הם יהודים חילונים, והם בעלי ייצוג גבוה יותר מאשר שיעורם באוכלוסייה. זאת לעומת 5.6% חרדים, שהם בעלי ייצוג נמוך יותר בקרב משתמשי האינטרנט יחסית לשיעורם באוכלוסייה. פערים אלו נובעים מרמת הפער הדיגיטלי בתוך המגזרים, שהוצגה בתרשים קודם.