חזרה לעמוד הקודם

ישראלים בעידן הדיגיטלי – אפיון הרגלי ייצור ושיתוף תוכן והשתתפות באינטרנט הבינלאומי (2012)

המחקר הקיף כ-1,200 נשאלים הגולשים באינטרנט (המייצגים את כלל האזרחים ישראל) ועסק בשני מוקדים עיקריים – 1. הרגלי צריכת וייצור התוכן של הגולשים בישראל (השתתפות פעילה ברשתות חברתיות, צפייה והעלאה של סרטונים, שיתוף תמונות, כתיבת בלוגים ועוד) 2. הרגלי והעדפות הגולשים בכל הקשור לצריכת תוכן באתרים מקומיים ובינלאומיים.

הסקר הינו פרויקט משותף של בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל במימון חברת “גוגל” ישראל ובראשו עמד ד”ר יובל דרור. 

להלן עיקרי הנתונים כפי שהם מופיעים בדוח המחקר – 

כללי

 • 70% מאוכלוסיית ישראל מגיל 12 ומעלה גולשים באינטרנט בפועל.
 • ככל שרמת הדתיות גדלה כך גדל שיעור האנשים שאינם מחוברים לאינטרנט: רק 7.7% מהחילונים אינם מחוברים כלל לאינטרנט לעומת כ-58% מהחרדים.
 • ארבעה מתוך עשרה נשאלים (40.7%) שהגדירו את רמת הכנסתם כ”הרבה מתחת לממוצע” אינם מחוברים לאינטרנט ואולם רק כאחד מתוך עשרה נשאלים (8.7%) שהגדירו את רמת הכנסתם כ”הרבה מעל הממוצע”, אינם מחוברים לאינטרנט.
 • הגולשים בגילאים 15-24 מבלים כחמישית מזמנם באינטרנט בגלישה בטלפונים סלולריים.

רשתות חברתיות

 • יותר ממחצית מהגולשים בישראל לוקחים חלק פעיל בשירות רשת חברתית כלשהו לפחות פעם בשבוע.
 • כמעט 73% מהגולשים בגילאי 15-17 משתמשים בשירות רשת חברתית כלשהו מדי יום. מאידך, אחד מתוך עשרה גולשים בני 65 ומעלה משתמשים בשירותי הרשתות החברתיות מדי יום.
 • בקרב בני הנוער העולים החדשים בגילאי 15-17, לא נמצא נשאל שאינו פעיל ברשתות חברתיות.
 • 81% מגולשי האינטרנט בגילאי 12-14 טענו שהסיבה לכך שהם משתמשים בשירותי רשתות חברתיות היא כדי “לשמור על קשר עם חברים”. ככל שהגיל עולה נרשמת ירידה בשיעור הגולשים שמציינים סיבה זו.
 • ככל שההשכלה גבוהה יותר, כך קטן הסיכוי לשימוש ברשתות חברתיות מדי יום.
 • קיים פער דיגיטלי בין בעלי ההכנסה הנמוכה לבעלי ההכנסה הממוצעת גם בכל הקשור לפעילות ברשתות חברתיות.

קוראי וכותבי בלוגים

 • אחד מתוך ארבעה בני נוער בגילאי 15-17 כותב בלוג.
 • 20% מהבלוגרים לא הצליחו לחשוב על סיבה כאשר הם נשאלו מדוע הם כותבים בלוג.
 • שיעור החילונים שקוראים בלוגים מדי יום (25.5%) הוא כפול משיעור החרדים שקוראים בלוגים בתדירות זו (12.5%).
 • 28.3% מהערבים אשר דיווחו שהם כותבים בלוג, עושים זאת מדי יום. רק 12% מהיהודים הוותיקים מפרסמים פוסטים חדשים מדי יום. 37% מקוראי הבלוגים מהמגזר הערבי קוראים בלוגים מדי יום. רק 24% מקוראי הבלוגים במגזר היהודי קוראים בלוגים מדי יום.

צפייה ושיתוף של סרטוני וידאו

 • כ-74.3% מגולשי האינטרנט בישראל נוהגים לצפות בסרטונים באינטרנט בתדירות כלשהי.
 • כמעט 81% מהציבור החרדי אשר גולש באינטרנט צופה בסרטונים באינטרנט לעומת 73% מהציבור החילוני.
 • בפריפריה נוטים לצפות יותר בסרטוני וידאו ולעתים קרובות יותר מאשר במרכז.
 • אחד מכל חמישה גולשים (21%) נוהג להעלות סרטוני וידאו לאינטרנט.
 • האוכלוסייה היהודית צופה בסרטונים יותר מהאוכלוסייה הערבית (76% מול 63% בהתאמה) ואולם בעוד שכ-19% מהאוכלוסייה היהודית הגולשת באינטרנט מעלים סרטונים לרשת, שיעור מעלי הסרטונים בקרב גולשי האינטרנט הערבים עומד על 27%.
 • שיעור הצפייה היומי בקרב המשתמשים הכבדים ברשתות חברתיות גדול פי כמה ביחס לשיעור הצפייה היומי באוכלוסייה הכללית.

*תאריך פרסום המחקר המדויק אינו ידוע

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: