חזרה לעמוד הקודם

אומדנים לענפי טכנולוגיות המידע בשנת 2012

דוח הלמ"ס מציג נתונים כלכליים ותעסוקתיים מענפי טכנולוגיות המידע בשנת 2012. הדוח, המסכם את שנת 2012, מתייחס לענפי טכנולוגיות המידע לפי הגדרתם בארגון ה-OECD הכולל את תעשיית ה-ICT המכילה בתוכה מפעלי ייצור וענפי השירות ב-ICT המכילים את תחומי התקשורת, התוכנה, המחקר והפיתוח וחברות ההזנק (ללא חברות ביוטכנולוגיה). להלן הממצאים העיקריים מתוך הדוח

  • תוצר ICT בשנת 2012 הסתכם ב- 93.6 מיליארד ₪, עלייה של 7.4% בהשוואה לשנת 2011. תוצר ענף ה-ICT היווה בשנת 2012 17.6% מכלל התוצר העסקי במשק והוא מתחלק בין תחום השירותים ללא תקשורת (המרכז 47% מהתוצר), תחום התקשורת (המרכז כ-15% מהתוצר) ותחום התעשייה (המרכז כ-38% מהתוצר).
  • בשנת 2012 הכיל תחום ה-ICT כ-237 אלף משרות, מספר המהווה כ-6.5% מכלל המשרות במשק. באותה שנה  נרשמה עלייה של 4% במספר המשרות בענף  כאשר 56% מהעובדים מהענף הועסקו בשרותי התוכנה, המחקר והפיתוח וחברות ההזנק, 16% בתחום התקשורת ו-28% בתחום התעשייה.

*תאריך הפרסום המדויק של הנתונים אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: