החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מחקר על מעורבות הורים בחיים של ילדיהם באינטרנט (2019)

במאי 2019 התפרסם מחקר מאת אתי האן, בהנחייתם של ד"ר דנה וימן-זקס וד"ר ירון אריאל, מטעם המכללה האדמית של עמק יזרעאל. המחקר בדק את מעורבותם של של הורים בפעילויות שילדיהם עושים באינטרנט, וזאת בעזרת שאלון שהופץ בקרב מדגם מייצג של 400 הורים מרחבי הארץ.

מסקנות כלליות מהמחקר:

מניתוח עמדות ההורים ביחס לחשיפת הילד שלהם לפגיעה ברשת, ניתן לראות שלמרות שההורים מודעים לסכנות ומצביעים על כך שהם מעורבים בחיי הרשת של ילדיהם, הם חושבים שילדיהם כמעט ולא נפגעו ברשת, דבר הסותר מחקרים אחרים בנושא פגיעות ילדים, ואף סותר את מה שההורים עצמם חושבים על השכיחות של פגיעות ברשת (שכן הם נשאלו על פגיעות ברשת גם בהקשר כללי). בנוסף, מצא המחקר כי אין קשר ישיר בין השכלת ההורים למעורבות שלהם בחיי הרשת של ילדם ותפיסת תפקידם. עם זאת, כאשר יש להם ידע טכנולוגי והם מודעים יותר לסכנות ברשת, הדבר משפיע באופן חיובי על המעורבות שלהם בחיי הרשת של ילדם.

נתונים מרכזיים שעלו מהמחקר:

  • 95% מרגישים שיש להם שליטה והשפעה על התנהגות הילד במידה בינונית/גבוהה*.
  • 99.5% מסכימים במידה בינונית/גבוהה שתפקידם להדריך את ילדם לגלישה בטוחה ואחראית.
  • 98.7% מסכימים במידה בינונית/גבוהה שעליהם להיות מעורבים בחיי הרשת של ילדם. 95.8% מההורים חושבים בינונית/גבוהה שלבית הספר תפקיד בהדרכה הילדים לגלישה בטוחה ואחראית.
  • 91.6% מההורים יודעים במידה בינונית/גבוהה היכן גולש ילדם ברשת, 93.8% מההורים טוענים במידה בינונית/גבוהה שהם משוחחים עם הילד על פעילותו במשחקי וידאו, 92% מקפידים במידה בינונית/גבוהה שילדם ישחק במשחקים וידאו מתאימים לגילו.
  • ניתן לראות שההורים עצמם פעילים ברשתות החברתיות, בחיפוש מידע ברשת ובתקשורת שוטפת: 98.6% מההורים עושים שימוש בתיבת דוא"ל במידה בינונית/גבוהה, 98.5% מחפשים מידע ברשת במידה בינונית/גבוהה, 96.5% עובדים מול מחשב ומכירים תוכנות במידה בינונית/גבוהה.
  • 93.1% מעריכים שחשיפה לאלימות נפוצה במידה בינונית/גבוהה, 93.2% מעריכים שחשיפה לפורנוגרפיה נפוצה בינונית/גבוהה, 94.7%4 מעריכים שפרסום פרטים אישיים של אדם ללא ידיעתו נפוץ בינונית/גבוהה, 94.2% מעריכים ששליחה או קבלה של הודעה מעליבה נפוץ במידה בינונית/גבוהה.
  • 60.7% מעריכים שעידוד לפגיעה עצמית ברשת נפוץ במידה נמוכה/לא נפוץ כלל, 56.5% מעריכים שפגיעה על ידי פעילי טרור ברשת נפוץ במידה נמוכה/לא נפוץ כלל.

  • 94.1% מההורים טוענים שהילד שלהם לא נפגע כלל נפגע מבריונות ברשת כאשר 91.8% טענו שבריונות ברשת נפוצה מידה בינונית/גבוהה.
  • 94.8% מההורים טוענים שילדם אינו נחשף כלל לסמים ברשת כאשר 76.8% טענו שחשיפה לסמים ברשת נפוצה מידה בינונית/גבוהה.

 

* מידה בינונית/גבוהה – מתייחס להיגדים 'מידה בינונית', 'מידה רבה', 'מידה רבה מאוד'.