חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות (2019-2009)

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל (ע"ר) היא סניף של הארגון החברתי גלובלי Transparency International –  TI הפועל באמצעות למעלה מ-100 סניפים ברחבי העולם, במטרה לקדם ערכים ונורמות של שקיפות, טוהר מידות, דמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות, ברשויות השלטון והחברה האזרחית במגזר הציבורי והפרטי. 

מדד השקיפות ברשויות המקומיות פותח במטרה לקדם את מידת השיקוף והבהירות של מידע ותהליכים פנים-ארגוניים ואת העמקת ההנגשה של מידע זה לציבור ברשויות המקומיות. הנושאים לבדיקה גובשו במהלך 2012-2011 בהליך שיתוף נציגים ומומחים בתחומי אתיקה ושלטון מקומי ובליווי ועדת היגוי. החל משנת 2017 הוחלט כי המדד יתקיים אחת לשנתיים.

קישורים נוספים

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2009

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2010

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2011

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2012

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2013

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2014

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2015

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2016

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2017

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2019

לאתר המדד לחצו כאן