חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות – עמותת שקיפות בינלאומית-ישראל (שבי"ל)

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל (ע"ר)  נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל, במסגרת הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

העמותה היא סניף של הארגון החברתי גלובלי Transparency International –  TI הפועל באמצעות למעלה מ- 100 סניפים ברחבי העולם במטרה לקדם A World Free of Corruption במסגרת זו מוביל הארגון מאבק נגד שחיתות במוסדות השלטוניים והעסקיים ברחבי העולם, בשים לב לתנאי הארץ ותושביה בה פועלים הסניפים.

חזון עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל הוא הנחלת הערכים והנורמות של שקיפות, טוהר מידות, קידום ערכי הדמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות, ברשויות השלטון והחברה האזרחית במגזר הציבורי והפרטי. אנו פועלים במטרה לנהוג ולהנהיג לאורם של ערכים אלה, כתרופה מקדימה לשחיתות, ולהתמודדות אפקטיבית עם תופעות של שחיתות לשם מניעת התפשטותה. בהתנהלותנו זו, בחרנו בדרך "אור השמש" ש"הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". כמאמרו של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית, לואי דמביץ ברנדייס.

מדד השקיפות ברשויות המקומיות פותח במטרה לקדם את מידת השיקוף והבהירות של מידע ותהליכים פנים-ארגוניים ואת העמקת ההנגשה של מידע זה לציבור ברשויות המקומיות. הנושאים לבדיקה גובשו במהלך 2012-2011 בהליך שיתוף נציגים ומומחים בתחומי אתיקה ושלטון מקומי ובליווי ועדת היגוי. מידי שנה אנו נערכים מחדש, בודקים ובוחנים, לאור ממצאי השנה החולפת ולאור תגובות המבוקרים ברשויות המקומיות, את מידת ההתאמה של הנושאים ושל האופן בו הם נבדקים ונאספים ומידי פעם מצאנו טעם להדק את המדידה באופן שמשקף בצורה מהימנה יותר את רמת השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות בישראל.