החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2013

המדד לשקיפות אתרים ברשויות מקומיות נערך מדי שנה ע"י עמותת שבי"ל, והוא נועד לבחון את נגישות וזמינות של מידע באתרי אינטרנט של רשויות המקומיות ולהוות בשבילן כלי להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד.
בשנת 2013 נבחנו 50 אתרי רשויות לפי 100 קריטריונים שנכללים במדד, ותוצאות המדד של 48 רשויות פורסמו לציבור.

נקודות מרכזיות מתוך המדד:

• דרכי התקשרות עם העירייה, ארנונה, חוזים ומכרזים העוסקים בכוח אדם ורישוי עסקים הם הנושאים ששוקפו ברמה גבוהה ברוב אתרי הרשויות.
• נושאי סביבה, חוזים ומכרזים הנוגעים לתשתיות, ונושא מענקים ותמיכה מטעם הרשות הם נושאים בהם נדרשת שקיפות רבה יותר מרוב הרשויות.
• העיריות המובילות בשקיפות מידע באתרי האינטרנט שלהן הן ראשון לציון, ירושלים ותל אביב, בעוד צפת ובית"ר עילית נמצאות בתחתית הרשימה.
• באר שבע, ראשון לציון ונתניה הן המובילות בכל הנוגע לשקיפות לפי חוק חופש המידע.
• 29% מסך כל הרשויות מפרסמות ישיבות מועצה בפורמטים של וידאו ואודיו.
• רק ב-7 אתרים נמצאה עדות לפרסום פרוטוקולים של דיוני אודות תקציב הרשות בועדת הכספים בהתייחס לתקציב הרשות לשנת 2012.
• רק כ-40% מהרשויות מפרסמות טיוטות של תוכניות תכנון ובנייה לצרכי דיון ציבורי.
• רק ב-12 רשויות נמצא מידע לגבי פרסום פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה.