חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2014

המדד לשקיפות אתרים ברשויות מקומיות נערך מדי שנה ע"י עמותת שבי"ל, והוא נועד לבחון את נגישות וזמינות של מידע באתרי אינטרנט של רשויות המקומיות ולהוות בשבילן כלי להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד.
בשנת 2014 נבחנו 49 אתרי רשויות לפי 100 קריטריונים שנכללים במדד.

נקודות מרכזיות מתוך המדד:

• נושאים בהם נדרשת בכלל הרשויות שקיפות גבוהה יותר הם ישיבות מועצה, שקיפות ע"פ חוק חופש המידע, דו"חות ופרטים של מבקר העיריה, מענקים ותמיכות מטעם העירייה, חברות עירוניות, חוזים ומכרזים בנושאי תשתית, כספים תקציב, סביבה, וקריטריון השקיפות הכללי במדד.
• מרבית הרשויות קיבלו ציונים גבוהים בקטגוריית 'דרכי התקשרות עם העירייה', אך רק 9 רשויות מתוך 49 הנבחנות במדד קיבלו את מלוא הניקוד.
• כמחצית מהאתרים שנבחנו סיפקו פרטי קשר של מבקר הרשות, ועם זאת, רוב האתרים לא כללו מידע מספק על הדו"חות מטעמו.
• רק 20% מהרשויות פרסמו רשימה של התמיכות והחסויות שהרשות חילקה בשנה האחרונה.
• כחלק מהבדיקות בקריטריון 'שקיפות כללית ' נמצא כי מרבית הרשויות אינן מפרסמות מידע מעבר למה שנדרש מהן על פי חוק חופש המידע.
• רמת השקיפות בדיווחים הכספיים של הרשויות לא הייתה גבוהה, המידע שפורסם באתרי הרשויות היה לרוב חלקי ובלתי מספק.