חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2015

המדד נועד לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד. פרויקט "שקיפות ויושרה ברשויות המקומיות" מתבצע זו השנה השביעית ע"י עמותת שקיפות בינלאומית ישראל. הבדיקה נעשתה באמצעות בחינת אתרי האינטרנט של 21 רשויות וכלל 86 קריטריונים.

בחישוב סך כל הקריטריונים שנבדקו, ומתוך 21 הרשויות שנבדקו, נמצא כי אף לא אחת מהרשויות שנבדקו הצליחה להיכנס לאשכול A ורק שתי ערים נכללות באשכול B.

2 רשויות נכללות באשכול C ,מתוכן מועצה מקומית אחת ומועצה אזורית אחת.

17 רשויות נכללות באשכול D ,מתוכן עירייה אחת מתוך סך של 3 עיריות, 10 מועצות מקומיות מתוך סך של 11 מועצות מקומיות, ו – 6 מועצות אזוריות מתוך סך של 7 מועצות אזוריות.

ממוצע של כלל המועצות המקומיות ושל כלל המועצות האזוריות יחד וכל סוג רשות לחוד נכלל באשכול D, בעוד ממוצע של כלל העיריות שנבדקו נכלל באשכול C.