חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2017

המדד נועד לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד.

ב-2017 נמדדו כל 76 הערים בישראל. במדד הסופי נכללות בפועל 75 מהן בלבד מאחר ולשפרעם לא נמצא אתר לעירייה בנקודת הזמן בה נערכה הבדיקה. במדד הנוכחי נכללו גם כל הערים הערביות תודות לשיתוף הפעולה של סטודנטים דוברי השפה הערבית ומלגאי של העמותה, גם הוא דובר ערבית, אשר פעל כמבקר איכות.

להלן עיקרי הנתונים:

בארבעת המקומות הראשונים ועם ציון מלא של 100% בפעם הראשונה מאז צאת המדד, ממוקמות הערים: חולון, כפר סבא, מגדל העמק, קרית ביאליק.

13 ערים (כ-17%) ברמה של A+ עם ציון של 95% ומעלה.

40 ערים (53%) שיפרו שיפרו את הציון שלהן ב- 10%  או יותר, בהשוואה ל-2016. טייבה – משפרת הציון הטובה ביותר (ב-68%).

ל-12 רשויות (כ-16%) ירד הציון משנת 2016.