חזרה לעמוד הקודם

שימוש בדואר אלקטרוני בין רופאים לחולים (2012)

המחקר "Providing cell phone numbers and e-mail addresses to patients: The patient’s perspective, a cross sectional study"  נערך על ידי ד"ר רוני פלג וילנה נזרנקו. המחקר התמקד בעמדות כלפי שימוש במכשירים סלולאריים ודואר אלקטרוני במסגרת התקשורת בין רופא וחולה והקיף 200 משיבים שנדגמו מתוך מנויי קופת בריאות כללית במחוז הדרום ורואיינו באמצעות הטלפון בעברית או רוסית. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר

  •  כ-85.5% מהנשאלים משתמשים בשרותי דוא"ל. מתוכם 64.16% הביעו עניין בקבלת כתובת הדוא"ל של הרופאים המטפלים בהם ו-35.7% הביעו חוסר עניין והתנגדות לכך.
  • 70.8% מהנשאלים ציינו כי קבלת כתובת הדוא"ל של יכולה לשפר את התקשורת שלהם עם הרופא המטפל בהם. אולם רק 25.7% חשבו כי שימוש בדוא"ל יכול לשמש  אותם לפתרון בעיות רפואיות.
  • מתוך הנשאלים שהיו מעוניינים לקבל את כתובת הדוא"ל של הרופאים 56.9% הצהירו כי היו יוצרים קשר עם הרופא באמצעות דואר אלקטרוני רק במצב חירום.