חזרה לעמוד הקודם

פעילות מערך הסייבר הלאומי: תנועה באתר, תקציב ופניות למוקד המבצעי (2020)

בחודש יולי 2020 הגיש איגוד האינטרנט הישראלי בקשה לקבלת מידע ממערך הסייבר הלאומי (לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998), בנוגע לתעבורה והמשתמשים באתר האינטרנט של המערך, כמות וסוג הפניות למוקד המבצעי לניהול אירועי סייבר של המערך וכן לגבי תקציב הפרסום המיועד לפרסום מידע לציבור.

בקשת חופש מידע עבור מערך הסייבר הלאומי (יולי 2020)

ביום 26.11.2020 התקבלה תשובת מערך הלאומי, הכוללת את פריטי המידע הבאים:

  • נתוני analytics של העמודים "הגנת הסייבר לאזרח", " ו-"שאלות ותשובות נפוצות" באתר האינטרנט של המערך: מספר משתמשים ייחודיים בעמודים השונים, הפלטפורמות/אתרים מהם הגיעו גולשים לעמודים השונים, מספר המשמשים החדשים והחוזרים בעמודים השונים, גיל ומגדר המשתמשים בעמודים השונים וממוצע זמן הגלישה בכל אחד מהם).
  • נתונים אודות תקציב הפרסום המיועד לפרסום המידע לאזרח: תקצוב שנת 2019, ניצול בפועל בשנת 2019, תקצוב לשנת 2020 וביצוע בפועל בשנת 2020 עד למועד המענה.
  • כמות הפניות למוקד המבצעי לניהול אירועי סייבר של מערך הסייבר הלאומי בכל חודש מאז תחילת פעילותו, על פי המפרט הבא: מספר הפניות בערוצים השונים (מוקד 119 או באמצעות מייל), לפי חלוקה לקטגוריות הקבועה במוקד (Authorization, Availability, Information Gathering and Compromise, Intrusions, Malware, Phishing, Vulnerability); ובנושאים המערך הסייבר אינו מספק להם מענה (כגון הורדת תכנים, בריונות ברשת, בעיות ותקלות מחשוב וכו').

נתונים ממערך הסייבר הלאומי במענה לבקשת חופש המידע (נובמבר 2020)