חזרה לעמוד הקודם

פניות הציבור לקו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט בנושאי פגיעות מקוונות והגנת סייבר לאזרח

קו הסיוע לאינטרנט בטוח, מבית איגוד האינטרנט הישראלי פועל להגנה על הפרט ברשת ומפעיל ערוצי תקשורת לתמיכה וייעוץ בנושאי שימוש מיטבי והתמודדות עם פגיעות ברשת (נטיקה) ובנושא הגנת סייבר לאזרח (Block).

בכלי הנתונים הבא ניתן לקבל מידע על פניות הציבור לקו הסיוע לאינטרנט בטוח, תוך אפשרות להתמקד בתקופות שונות ובנושאי הפניות של כל אחד מהמיזמים.

ממצאים מרכזיים לסיכום שנת 2021

  • בשנת 2021 המשיכה מגמת העלייה בפגיעה בחשבונות פרטיים של הגולשים בישראל:  פריצות השתלטות וחטיפת חשבונות פרטיים ומקרי פישינג.
  • האזרח הישראלי חשוף היום יותר, לפריצה לחשבונות הפרטיים שלו, נתון לסחטנות, והונאות מסוגים שונים.
  • אחוז הפונים בשל פגיעות מיניות במרחב האינטרנטי נותר "יציב", ועומד על רבע מסך הפניות לקו החם של נטיקה. נתונים אלו תואמים נתוני סקר שבוצע בחודש נובמבר 2021 שם עלה כי רבע מהציבור חווה פגיעה מינית ברשת.