חזרה לעמוד הקודם

סקר ניטור אלימות בבתי הספר לפי דיווחי תלמידים (2016)

הנתונים בדוח נאספו עבור משרד החינוך על ידי צוות החוקרים מטעם ראמ"ה, במהלך החודשים ינואר-מרץ 2015. השאלונים הועברו בבתי הספר ונענו באופן אנונימי. הדגימה נעשתה בשיטה של דגימת אשכולות דו שלבית בתוך שכבות (stratified two-stage cluster sampling ) כך שבכל שכבת דגימה נדגמו בתי -ספר, ובכל בית-ספר שנכלל במדגם נדגמו באופן מקרי שתי כיתות. בסקר השתתפו 461 בתי ספר ו-26,136 תלמידים.

מתוך כלל התלמידים, 9% מהתלמידים בכיתות ד'-ו' העידו כי היו קורבנות לאלימות באמצעים דיגיטליים בשנת הלימודים תשע"ה. גם 11% מכלל התלמידים בכיתות ז'-ט' ו-10% מכלל התלמידים בכיתות י'- יא', העידו כך. הפרש משמעותי נמצא בין בתי הספר דוברי הערבית לבתי הספר דוברי הערבית, כאשר בבתי ספר דוברי ערבית 14% מהתלמידים בכיתות י'-יא' דיווחו על אלימות תוך שימוש באמצעים דיגיטליים, לעומת רק 8% מהתלמידים בני אותו גיל בבתי הספר דוברי העברית.

גם בנושא הפגיעה דרך רשתות חברתיות (פייסבוק, וואטסאפ, וכד') התופעה מורגשת יותר בקרב התלמידים דוברי הערבית. הפער בא לידי ביטוי בעיקר בקרב השכבות העליונות, כאשר 5% מהתלמידים דוברי העברית בכיתות י'-יא', מסכימים עם ההיגד "תלמידים משתמשים ברשתות חברתיות על מנת לפגוע בתלמידים אחרים", לעומת 9% בבתי הספר דוברי הערבית.

צורת הפגיעה הנפוצה ביותר היא מסרים מעליבים המופצים באינטרנט או במכשיר הנייד, 7% מכלל התלמידים העידו כי נפגעו בצורה הזו, לעומת רק 4% שנפגעו מתמונה שלהם שהופצה במטרה לפגוע בהם, ו-3% שקיבלו איומים דרך הרשת.

על פי הסקר התלמידים משתמשים ברשתות החברתיות בכדי לפגוע בתלמידים אחרים, כמו שמעידים 5% מהם, אך גם במורים, לפי 3% מהתלמידים.

*תאריך פרסום הנתונים המדויק אינו ידוע.