החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

חיפוש מידע רפואי באינטרנט על ידי בני נוער (2013)

המחקר  "Online Health Information Seeking Among Jewish and Arab Adolescents in Israel: Results From a National School Survey" נערך על ידי ד"ר יהודה נוימרק, ד"ר סוארז לופז סורה ועוד במטרה לבחון עמדות והתנהגות בני נוער בבואם לחפש מידע רפואי ברשת האינטרנט. במחקר השתתפו 7,028 תלמידים בכיתות ז עד י"ב מהציבור היהודי והערבי מ-158 בתי ספר שהיווי מדגם מייצג. להלן ממצאים נבחרים מהמחקר-

  • 97% מהתלמידים היהודים ו-89% מהתלמידים הערבים דיווחו כי יש להם חיבור לאינטרנט בביתם.
  • כ-63% מהתלמידים הערבים ו-48% מהתלמידים היהודים דיווחו כי חיפשו מידע רפואי ברשת בשנה האחרונה (52.1% מהתלמידים סה"כ). בנוסף 22% מהתלמידים הערבים ו-8% מהתלמידים היהודים דיווחי כי חיפשו בשנה האחרונה מידע רופאי מעל ל-12 פעמים.
  • מהמחקר עולה כי נושא החיפוש הבריאותי הנפוץ ביותר הינו כושר (67% עד 81%). חיפוש מידע אודות תזונה, דיאטה והפרעות אכילה היה נפוץ יותר אצל בנות (בשני המגזרים) ביחס לבנים בעוד חיפוש מידע אודות אמצעי מניעה ונזקי אלכוהול, סיגריות וסמים היה נפוץ יותר בקרב בנים.
  • בנים מהמגזר הערבי דיווחי כי חיפשו מידע רפואי באופן נרחב יותר ממקביליהם במגזר היהודי על כל הנושאים הבריאותיים למעט סיגריות \ אלכוהול \ סמים ואמצעי מניעה. בנות מהמגזר הערבי נטו יותר לחפש מידע אודות אימון גופני, היגיינה, פעילות מינית, אמצעי מניעה, בריאות נפשית ורפואה אלטרנטיבית ביחס לבנות מהמגזר היהודי.
  • כ-62.9% הביעו אמון גבוהה במידע רפואי שנמצא ברשת, 50.1% הביעו אמון בינוני ו-27.2% הביעו אמון נמוך במידע זה.
  • הסיבה הנפוצה ביותר להימנעות מחיפוש מידע רפואי ברשת הייתה העדפה לקבלת מידע מאיש מקצוע (80.5% מהתלמידים היהודים שלא חיפשו מידע ו-62.3% מהתלמידים הערבים שלא חיפשו מידע), חוסר עיניים בנושאים רפואיים \ בריאותיים (67.7% מהתלמידים היהודים ו-51.8% מהתלמידים הערבים).