החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

למידה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנים 2020-2021

באפריל 2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים מסקר בנושא למידה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. הסקר נערך בשנת 2021 בקרב סטודנטים ותיקים שלמדו בשנה השנייה ובשנה השלישית לתואר ראשון, ובקרב סטודנטים שלמדו בשנה השנייה לתואר שני.

נתונים מרכזיים מתוך הסקר:

השתתפות בקורסים מקוונים

 • הכלי המרכזי ששימש את רוב הסטודנטים (88%) בקורסים המקוונים היה מחשב נייד או טאבלט. אחריו היה בשימוש מחשב נייח (7.9%) וטלפון נייד (4%).
 • השימוש בטלפון הנייד היה נפוץ יותר בקרב הסטודנטים הערבים (9.6%) מאשר בקרב הסטודנטים היהודים (2.8%).
 • 46.6% מהסטודנטים לא נדרשו לפתוח את המצלמה במהלך השיעור המקוון, ברוב הקורסים או בכולם. 39.5% מהסטודנטים דיווחו שהם נדרשים לפתוח את המצלמה במהלך ההרצאות המקוונות ברוב הקורסים שהם לומדים.
 • 84.2% מהסטודנטים דיווחו שבמרבית הקורסים השיעורים המקוונים מוקלטים, ו-53.9% דיווחו שהם מקשיבים לשיעורים המוקלטים ברוב הקורסים. אחוז החרדים שדיווחו כי הם מקשיבים לשיעורים מוקלטים היה נמוך מאחוז הדתיים והלא דתיים (35.7%, 41.3% ו-52.5% בהתאמה).
 • 56.2% מהסטודנטים נתקלו במידה מועטה בבעיות טכניות בזמן הלמידה המקוונת. 52.7% מהסטודנטים דיווחו שאין תמיכה טכנית מטעם מוסדות הלימוד.

לימודים מקוונים לעומת לימודים פרונטליים

 • 77.7% מהסטודנטים ציינו כי האינטראקציה החברתית עם סטודנטים אחרים הייתה פחותה בזמן הלמידה המקוונת בהשוואה ללימודים הפרונטליים.

 • 57.1% מהסטודנטים ציינו כי בשיעורים המקוונים הם מצליחים להתרכז פחות מבשיעורים הפרונטליים, ו-45.2% ציינו שהם מצליחים להשתתף בשיעורים המקוונים פחות מבשיעורים הפרונטליים. לעומתם, 17.2% דיווחו כי הם מצלייחם להשתתף יותר בלימודים המקוונים.

 • 36.3% מהסטודנטים דיווחו שהם מסכמים את השיעורים בצורה פחות טובה בלימודים המקוונים לעומת הלימודים הפרונטליים. 28% דיווחו שהם מסוגלים לסכם טוב יותר בלימודים המקוונים לעומת הלימודים הפרונטליים.

 • 49.1% מהסטודנטים דיווחו שבלימודים המקוונים נעשה שימוש רב יותר בסרטונים ובאמצעים טכנולוגיים אחרים לעומת הלימודים הפרונטליים.

שיפור מיומנויות

 • סטודנטים דיווחו כי הלמידה המקוונת מקנה להם פחות מיומנויות בכלים השונים שנלמדים בזמן התואר, למעט מיומנויות טכנולוגיות ויצירתיות שסטודנטים דיווחו כי השתפרו בעקבות הלמידה המקוונת.

 • 41.2% מהסטודנטים דיווחו כי לדעתם הרמה האקדמית נפגעה בעקבות הלימודים המקוונים.
 • 59.6% מהסטודנטים דיווחו שהם מרוצים במידה רבה מהלמידה המקוונת.
 • 84.9% הסכימו במידה רבה שהלמידה המקוונת דורשת משמעת עצמית גבוהה יותר.

מוטיבציה ושביעות רצון מלימודים מקוונים

 • 41.7% מהסטודנטים דיווחו שרמת המוטיבציה שלהם כלפי הלימודים ירדה בעקבות המעבר ללמידה המקוונת. 21.2% דיווחו על עלייה ברמת המוטיבציה.
 • 10.1% מהסטודנטים דיווחו שהם שוקלים להפסיק את לימודיהם בעקבות הלימודים המקוונים.
 • אחוז הסטודנטים שדיווחו כי הם שוקלים להפסיק את לימודיהם בעקבות הלמידה המקוונת בקרב הסטודנטים הערבים היה גבוה מזה שבקרב הסטודנטים היהודים (16.9% לעומת 8.5%).